Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

Bankwezen heeft te lang het verkeerde rolmodel gevolgd

Artikel

"Momenteel zoekt de commissie Wijffels naar nieuwe bankmodellen voor Nederland. De commissie doet aanbevelingen over hoe spaargeld in de toekomst wordt beschermd bij een bankfaillissement. Hierachter ligt de vraag hoe private en publieke belangen worden vastgelegd in de structuur van het Nederlandse bankwezen. De geschiedenis laat zien dat de private bank een onjuist rolmodel is gebleken."

Lees het artikel van Frank Jan de Graaf op mejudice.nl over de discussie over de inrichting van het Nederlandse Bankenlandschap.

Referentie Frank Jan de Graaf, “Bankwezen heeft te lang het verkeerde rolmodel gevolgd”, Me Judice, 22 november 2012. Graaf, F.J. de, 2005, De bestuursstructuur en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen. De invloed van stakeholders en de deregulering van de Nederlandse financiële sector, Eburon, Delft
Gepubliceerd door  CAREM 22 november 2012