Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

Proeftuin: 'Professionele ontwikkeling, Studiesucces en Diversiteit'

Project

In de proeftuin gaat het om de professionele ontwikkeling van de individuele docenten en de docententeams. De docent en zijn/haar rol in de professionele organisatie staat centraal. Hierbij wordt gezocht naar bottom-up geformuleerde oplossingen voor door teams zelf gesignaleerde problemen en dilemma’s rond diversiteit, de kwaliteit van het onderwijs en studiesucces.

Diversiteitsexpertise in de etalage

De bevindingen uit het onderzoeksrapport Studiesucces en Diversiteit (van Middelkoop & Meerman 2014) en de daarin gehanteerde methodiek vormen de uitgangspunten van dit project.

De drie belangrijkste conclusies van het rapport Studiesucces en Diversiteit zijn:

  1. HBO-docenten zien het opleiden voor de beroepspraktijk als kern van hun werk en de belangrijkste maatstaf voor studiesucces. Tegelijkertijd verschillen docenten in eenzelfde team sterk van mening over wat goed opleiden voor de beroepspraktijk inhoudt. Ze zouden hierover met elkaar vaker en meer structureel het debat aan moeten gaan.
  2. Docenten voelen zich niet altijd in staat om het eigen onderwijs te veranderen/verbeteren door een gebrek aan kennis over ‘wat werkt’ wanneer het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.
  3. Tot slot blijkt uit deze studie dat docenten beperkt professionele ruimte ervaren om het studiesucces van hun studenten te bevorderen. Docenten moet de professionele ruimte worden gegeven, maar ze kunnen zelf ook ruimte en verantwoordelijkheid nemen waar het gaat om opvattingen en dilemma’s rond studiesucces en diversiteit.

De proeftuin wil verantwoordelijkheid en professionele autonomie leggen bij het docententeam. De proeftuin wordt de komende twee jaar in ieder geval uitgevoerd bij twee opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam en bij de Rotterdam Business School.  

Bent u geïnteresseerd in deelname of wilt u meer weten over dit project neem dan contact op met Daniël van Middelkoop

Gepubliceerd door  CAREM 27 oktober 2015