Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

NWO Lerarenbeurs uitgereikt aan Luca Lopes de Leao Laguna

26 mrt 2015 00:00

Gisteren ontving Luca Lopes de Leao Laguna, docent bij de Hogeschool van Amsterdam en onderzoeker bij CAREM uit handen van minister Jet Bussemaker van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, de NWO Lerarenbeurs.

De komende vier jaar zal Luca Lopes de Leao Laguna promotieonderzoek doen betreffende de professionalisering van HRM’ers en het HRM-vakgebied. Professionalisering komt tot stand doordat HRM’ers zelf onderzoek doen naar personele organisatievraagstukken. Luca Lopes de Leao Laguna gaat onderzoeken in hoeverre HRM’ers in Nederland onderzoekend werken en in hoeverre zelf onderzoek doen bijdraagt aan hun professionalisering.

Leraren die in aanmerking willen komen voor een promotiebeurs moeten een promotor aan een Nederlandse universiteit zoeken en een onderzoeksplan indienen bij NWO. De keuze voor een onderzoeksonderwerp is vrij en mag zich richten op de alfa, bèta, gamma en levenswetenschappen. Belangrijk bij het promotieonderzoek is dat de opgedane kennis en onderzoekservaring ten goede komen aan de wetenschap én aan de onderwijspraktijk. Leraren die worden toegelaten worden vier jaar lang maximaal twee dagen per week vrijgesteld van onderwijs om te werken aan hun promotieonderzoek, met behoud van salaris

Bij voldoende belangstelling organiseert CAREM in mei een voorlichtingsbijeenkomst voor docenten van DEM die willen meedingen naar een de promotiebeurs.