Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

Het belang van 'bildung' in Finance & Accounting

20 feb 2014 00:00 | CAREM

Op dinsdag 28 januari 2014 vond de studiedag plaats voor docenten en medewerkers van het cluster Finance & Accounting van de Hogeschool van Amsterdam, mede georganiseerd door het lectoraat Corporate Governance & Leadership. De ochtend stond in het teken van beroepsvorming, bildung en de professional in Finance & Accounting.

Zowel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als De Nederlandsche Bank (DNB) waren aanwezig en hielden een verhaal over gedrag en cultuur in financieel toezicht. Na deze presentaties gingen alle aanwezigen in workshopvorm aan de slag met de materie. Het verslag van de ochtend kunt u downloaden.

Als afsluiter van de discussieochtend werd het visiedocument 'Bildung en de professional in Finance & Accounting' overhandigd aan rector Huib de Jong. In het visiedocument worden de huidige maatschappelijke ontwikkelingen besproken in Finance & Accounting. Daarnaast besteedt dit visiedocument aandacht aan het rolbewustzijn in de financiële functie, waarbij de verschillende rollen van de controller ter illustratie worden uiteengezet. Ook wordt dieper ingegaan op de toegenomen belangstelling voor bildung en definiëring van dit begrip en wordt stilgestaan hoe bildung in een opleiding vorm zou kunnen krijgen. Er wordt een vertaalslag gemaakt naar de opleiding Bedrijfseconomie van de Hogeschool van Amsterdam.