Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

Sfeerverslag conferentie 'ZEKER met SBR in de cloud'

18 feb 2014 00:00 | CAREM

Het expertisecentrum Instant Reporting organiseerde samen met het kenniscentrum CAREM en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) de conferentie 'ZEKER met SBR in de cloud'. De conferentie vond plaats op woensdag 29 januari van 13.00-18.00 uur bij de NBA te Amsterdam. Diverse studenten, docenten en medewerkers van bedrijven waren hierbij aanwezig. De conferentie had een feestelijk tintje vanwege het 5-jarig jubileum van Instant Reporting.

De conferentie stond, zoals in de titel vermeld, in het teken van de zekerheid met SBR in de cloud. "De cloud wordt vaak gezien als iets bedreigends, terwijl de accountant in control wil zijn." Onderwerpen als Cloud Computing, het keurmerk Zeker-OnLine en het rapportageproces met XBRL passeerden de revue.

 

SBR congres

Fotograaf: Marja Brouwer-Franken, eindredacteur Accountant & Accountant.nl

In januari 2014 bestond het expertisecentrum 5 jaar. Tijdens de panelsessie werd daar kleur aan gegeven. De betrokken van het expertisecentrum blikten terug op de successen die de afgelopen vijf jaar waren geboekt en ook het publiek kreeg de gelegenheid om aan het woord te komen. Voor de 100 e aanmelding had het expertisecentrum wat leuks in petto. Echter was deze persoon niet aanwezig, dus nam de 99 e aanmelding, Casper Willemsen, acte de presence. Hij kreeg als eerste het jubileumgeschenk van Instant Reporting, dat mede mogelijk gemaakt was door de partners AFAS Software, CaseWare NL, CreAim en De Westzijde Groep.

 

Tijdens de presentatie van Stage student Guido Andrea kwam de zaal meer op dreef met het stellen van vragen. Guido heeft zijn afstudeeropdracht over de implementatie van de taxonomie in het onderwijs verricht bij DUO. Vervolgens was het woord aan Sander Beers, afstudeerstagiair van Arvum Accountants Hij liet het publiek zien wat de mogelijkheden zijn van het virtueel accountantskantoor en hoe de studenten met diverse pakketten kunnen werken. "Een proeftuin zoals Arvum is een geweldig initiatief met een prima resultaat. Daar kunnen jullie nog veel meer mee doen."

De laatste spreker voor de pauze was Paul Snijders van Semansys. In zijn presentatie ging hij in op of XBRL leuk of een last is. Ook haalde hij het issue onderzoek aan van XBRL-NL waarin naar voren kwam dat het erg belangrijk is dat het onderwijs SBR in het curriculum verankert. Daarnaast sprak Paul over het Kosten & Baten onderzoek gericht op de Kamer van Koophandel (KvK). Een van de resultaten uit dat onderzoek was, dat de KvK efficiënter gaat werken en de maatschappij erop vooruit gaat. Als tip gaf Paul mee dat het slim is om gebruik te maken van generieke faciliteiten in de cloud. "De cloud is goedkoop." Daarnaast gaf hij als kritische noot mee dat er nog wat stappen zijn te maken in het automatiseren van de Data Level Assurance.

SBR congres 2

Fotograaf: Marja Brouwer-Franken, eindredacteur Accountant & Accountant.nl

 

Na de pauze werden de eerste onderzoeksresultaten van het project ' SBR in Bedrijf ' gepresenteerd door de studenten Kimberley Hardjodikromo, Esma Gökay en Michael van Peperstraten. Ze werden aangekondigd door Jesse Weltevreden, lector Online Ondernemen. Een aantal quotes uit de presentaties: "Gegevens uit de conjunctuur worden belangrijk gevonden voor het MKB." "Er zijn goede mogelijkheden voor branchespecifieke benchmarking. De accountant kan een rol hierin spelen om het MKB te adviseren over het hergebruik van gegevens. Anonimiteit is daarbij belangrijk." "Dat het MKB benchmarkgegevens wil ontvangen via PDF en internet op de app is een goede ontwikkeling gezien de digitalisering." Op donderdag 15 mei worden de resultaten van fase 2 van het onderzoek 'SBR in Bedrijf' gepubliceerd. U kunt zich via deze link gratis voor het seminar inschrijven.

Dirk ter Harmsel, voorzitter NEMACC (samenwerkingverband tussen NBA en de Erasmus universiteit) sprak vervolgens over Cloud Computing. Hij startte zijn presentatie met de aankondiging dat er binnenkort een praktijkuitreiking verschijnt over Cloud Computing die ook beschikbaar wordt gesteld via de NBA website. Verder sprak hij over de voor- en nadelen en de mogelijke verwachtingskloof die ontstaat tussen de klant en accountant. Zijn opmerking "Heeft u nagedacht wat er allemaal op uw telefoon staat?" deed het publiek doen nadenken. Dirk ter Harmsel bracht een leuk voorbeeld van een laptoptas met een beveiligde laptop en dossier die gestolen was. Later werd de tas teruggevonden zonder laptop, maar met dossier. "De digitale wereld is niet heel anders dan de papieren wereld."

Bert Tuinsma van de Stichting Zeker-Online was verhinderd. Bianca Smit nam de honneurs waar en sprak over het Keurmerk Zeker-Online. Het keurmerk is opgezet om meer zekerheid te geven in de cloud en brengt de veiligheid tot een hoger niveau. Een vijftal softwareleveranciers is hierop aangehaakt en zit in het traject van goedkeuring en accordatie (uitreiking) van het keurmerk.

We kijken terug op een geslaagde dag waarbij er veel kennis is verspreid onder de 111 aanmeldingen. Kon u niet bij deze conferentie aanwezig zijn? Woensdag 18 juni 2014 wordt de volgende conferentie SBR georganiseerd. Noteer deze datum alvast in uw agenda. U kunt zich via deze link alvast gratis aanmelden.Heeft u tips&tricks voor het programma van de volgende conferentie, dan kunt u contact met ons opnemen.

Powerpointpresentaties 1. Algemene PPT conferentie ZEKER met SBR in de cloud 2. Presentatie Guido Andrea, Stage student bij DUO 3. Presentatie Sander Beers, afstudeerstagiair Arvum Accountants 4. Presentatie Paul Snijders, directeur Semansys Technologies 5. Presentatie onderzoek SBR in Bedrijf (door Jesse Weltevreden, Kimberley Hardjodikromo, Esma Gökay en Michael van Peperstraten) 6. Presentatie Dirk ter Harmsel, voorzitter NEMACC 7. Presentatie Bianca Smit, secretaris Stichting Zeker-OnLine

Bron: Instant Reporting