Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

‘Nederland weet zich geen raad met zijn maatschappelijk kapitaal’

23 jan 2014 00:00 | CAREM

De Stichting Dienstverlening Serviceflats haalde vorige week de krantenkoppen omdat zij serviceflats ten koste van bewoners te goedkoop zou proberen te verkopen aan investeerders. "Het is slechts het topje van de ijsberg" , betoogd lector Corporate Governance & Leadership Frank Jan de Graaf.

Volgens hem weet Nederland zich geen raad met zijn maatschappelijk kapitaal. "In Nederland zit relatief veel kapitaal in stichtingen en verenigingen. Zo is het meeste vastgoed van scholen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen eigendom van een stichting. maar ook woningbouwcorporaties, onderlinge verzekeraars en coöperaties zijn vaak eigendom van een stichting. Grote ondernemingen als Achmea en Rabobank hebben als uiteindelijke eigenaar vaak een not-for-profitinstelling. Interessant is dat dit kapitaal vaak 'in de dode hand is', wat in feite wil zeggen dat de organisaties van niemand zijn. Als het doel van de organisatie vervalt, valt het kapitaal in zulke gevallen toe aan de Staat, aan ons allen als Nederlandse burgers."

De Graaf beargumenteerd in zijn artikel 'Nieuw kapitaal voor stichtingen en verengingen moet niet alleen van private financiers komen' in het Financieel Dagblad op 20 januari 2014 dat "goed financieel beleid vraagt om goede risicoverdeling en daarmee een goede en genuanceerde bestuurs- en financieringsstructuur." Hij geeft aan dat het neoliberale beleid dat alles of van de overheid of van de particuliere sector moet zijn belangrijke maatschappelijke organisaties in de problemen brengt. De Graaf vraag zich af hoe we maatschappelijke belangen het best kunnen waarborgen.