Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

Leren en werken in een veranderende samenleving

De onderzoekslijn Leren en werken in een veranderende samenleving is primair verbonden aan de opleidingen Human Resource Management (HRM) en Bedrijfskunde MER (BKM).

Leren en professionaliseren gebeurt aan de hand van vier thema‘s.  

  1. Transities op de arbeidsmarkt: school/werk/werkeloosheid
  2. Leren op de werkplek
  3. Duurzame inzetbaarheid
  4. Professionalisering

De vier thema’s kunnen gepositioneerd worden in het arbeidsmarktmodel van Günther Schmid.

Onderzoekskader Schmid HRM

1. Transities op de arbeidsmarkt: school/werk/ werkeloosheid

In een sterk veranderende samenleving zijn mensen meer op zoek naar hun plaats op de arbeidsmarkt en naar hun arbeidsidentiteit. In het project: ‘ Collectief aan de slag met participatie’, staat de vraag hoe bewoners vorm geven aan het bevorderen van de eigen participatie in het stadsdeel en de wijze waarop bedrijven de gelegenheid geven om te participeren centraal. 

2. Leren op de werkplek

Leren vindt voor 70% van de gevallen plaats op de werkplek, in interactie met elkaar en in de functie. Een belangrijk project is het vergroten van de professionele ruimte van docenten, een ander project gaat over leren door onderzoek.

3. Duurzame inzetbaarheid

Onderzoek binnen dit thema richt zich op duurzame inzetbaarheid van mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie: dat zijn werknemers die indien ontslagen niet eenvoudig een nieuwe baan kunnen vinden zoals oudere werknemers.  

4.Professionalisering

Leren vindt voor 30% van de gevallen plaats in formele opleidingen. Het gaat dan vaak om leren over de kennis en vaardigheden die minimaal nodig zijn om een beroep te kunnen uitoefenen. Het doel van het leerproces is de certificering.

Gepubliceerd door  CAREM 23 september 2015