Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

Een ‘integrated’ perspectief op finance & accounting praktijken

Het onderzoek wordt uitgevoerd op twee gebieden, in beide gebieden wordt met ‘integrated’ een geïntegreerde visie op het vakgebied bedoeld. Instrumenten en methoden worden niet vanuit een functionalistisch perspectief benaderd (hierin is een financieel instrument een soort hamer), maar vanuit het oogpunt van de professional: een professional is in staat zelf het juiste gereedschap voor een bepaald probleem te ontwikkelen. Hierbij is hij zich bewust van het proces, de context (percepties) en de sociale condities..

1. Integrated finance

Vakgebied: Financial services and financial entrepreneurship

Voorbeeldproject: Gestapeld Financieren voor het MKB. (gesubsidieerd door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA)

2. Integrated accounting

Vakgebied: Het in en externe bestuur van een organisatie. Specifiek waar financiële accountants en management accountants een rol hebben op het gebied van besluitvorming en waar vragen rondom systemen, ethiek en leiderschap een rol spelen.

Voorbeeldprojecten:

1. Soft Controls voor het MKB (gesubsidieerd door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA)

2. Civic Crowdfunding voor de lokale gemeenschap

Onderzoek wordt gedaan samen met ondernemers, bedrijven en andere organisaties. De professional en de instrumenten en structuren die hij gebruikt om de doelen van de organisatie te bereiken, zijn onderzoeksonderwerpen.

Al het onderzoek wordt gedaan binnen het +FinanceLab, een platform waar het werkveld, onderwijs in finance en accounting van de HvA en het lectoraat samenwerken. Studenten hebben een centrale rol binnen het +FinanceLab. Het lectoraat bestaat uit 12 onderzoekers (5 fte), ongeveer 25% van het lectoraat wordt gefinancierd door bedrijven en subsidieverleners (met name NWO SIA). 

Gepubliceerd door  CAREM 21 juni 2018