Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Debatavond Voorbij studiesucces als rendement

Samenwerken aan maatschappelijk relevant hoger onderwijs

Evenement

Wat houdt ‘studiesucces’ eigenlijk in? En hoe bepalend is het denken over dit begrip voor het onderwijsbeleid, de onderwijspraktijk en het onderwijsonderzoek?

In het boek Studiesucces in het hoger onderwijs – van rendement naar maatschappelijke relevantie gaan Folke Glastra, HvA-lector Daniël van Middelkoop en gastauteur Rob Martens op zoek naar alternatieven voor de huidige op rendement en efficiency gedreven invulling van ‘studiesucces’.

De auteurs pleiten voor een nieuwe benaderingen van het begrip om het debat los te breken uit het verstarrende rendementsdenken. Op 1 november is iedereen die betrokken is bij en werkzaam is in het hbo van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een debatavond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. 

Opinieartikel Werken aan maatschappelijk relevant hoger onderwijs

Het opinieartikel Voorbij studiesucces als rendement: samen werken aan maatschappelijk relevant hoger onderwijs van Glastra, Van Middelkoop en Martens, waarin de bevindingen uit het boek Studiesucces zijn samengevat, vormt de opmaat naar de discussie.

Sturen op studiesucces is volgens de auteurs in de afgelopen tien jaar geen succes gebleken. Het studiesuccesbeleid laat, afgezien van zijn geringe effectiviteit, een aantal gebreken zien, die het hoger onderwijs schade toebrengen. Daarnaast draagt het artikel oplossingen aan voor maatschappelijk relevant hoger onderwijs.

Debatavond Pakhuis de Zwijger

De debatavond op 1 november is gratis toegankelijk. De avond in Pakhuis de Zwijger start om 19.30 uur duurt ongeveer twee uur. De inloop is vanaf 19.00 uur.

Deelnemers worden aan ronde debattafels geplaatst. Om het debat van input te voorzien, verzorgen de auteurs ieder een korte inleiding en poneren ze een aantal stellingen. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich aanmelden via deze link: 

Het boek Studiesucces in het hoger onderwijs – van rendement naar maatschappelijke relevantie is op deze avond met korting te verkrijgen.

Alvast discussiëren over dit onderwerp? 

Graag willen de auteurs van tevoren al met u discussiëren over hun perspectief op studiesucces en goed hoger onderwijs. Zij zijn erg benieuwd naar uw reacties op het opinieartikel, die kunnen helpen bij het verder ontwikkelen van hun gedachtegang en bijdragen tot een productieve dialoog op 1 november. 

U kunt reageren via een persoonlijke mail naar Daniël van Middelkoop (d.van.middelkoop@hva.nl) of via sociale media als @dpmiddelkoop

Over de auteurs en sprekers

Folke Glastra was als universitair docent verbonden aan de afdeling Educational Sciences van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de universiteit Leiden. Zijn onderzoek heeft betrekking op professionalisering van leerkrachten, activerende onderwijs/leerarrangementen in het hoger onderwijs en motivatie- en dual process-theorieën van gedragsregulatie

Onderwijspsycholoog Rob Martens is hoogleraar aan het Welten-instituut van de Open universiteit. Zijn specialismen zijn onderwijsvernieuwing, motivatieprocessen en docentprofessionalisering.  Hij is vakgroepvoorzitter van de vakgroep teaching and teacher professionalisation. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van het NIVOZ

Daniël van Middelkoop is lector Teamprofessionalisering bij het lectoraat gedifferentieerd HRM aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op professionele (docenten)teams en studiesucces in het hoger onderwijs.

Gepubliceerd door  CAREM 16 oktober 2018