Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

Professionalisering door onderzoek

Een nieuwe benadering van complexe organisatie vraagstukken

Cursus

Wilt u meer inzicht in uw eigen werk of dat van uw organisatie? Wilt u complexe vraagstukken samen met uw vakgenoten of in teamverband aanpakken? Wilt u graag zelf uitzoeken hoe het zit in plaats van dat over te laten aan anderen? Wilt u leren zelf onderzoek te doen? Dan is de methodiek ‘Professionalisering door onderzoek’ wellicht iets voor u.

cover folder professionalisering door onderzoek

Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling: dagelijks spelen veel verschillende vraagstukken en moeten besluiten worden genomen. Hoe maak je als professional deze keuzes, op welke informatie baseer je belangrijke beslissingen? Wat zijn de gevolgen van de keuzes voor de organisatie, voor de mensen die er werken en voor de samenleving als geheel?

Onderzoek is een middel om inzicht te krijgen in de vele vraagstukken waar u voor staat. Het helpt u om antwoorden te formuleren op basis van bevindingen, waardoor uw organisatie betere interventies kan doen waar ze echt nodig zijn.

Gepubliceerd door  CAREM 13 juli 2015