Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Over Urban Management

BOOT is een onderdeel van Urban Management. Urban Management ontwikkelt oplossingen voor problemen die zich in de grote stad aandienen. Die problemen zijn complex en weerbarstig: veiligheid in de wijken, leefbaarheid, inrichting van het stedelijk gebied, de transitie van kantoor- naar woonbestemmingen, behouden en aantrekken van ondernemers. Dat vraagt om professionals die partijen bij elkaar weten te brengen en effectieve oplossingen ontwikkelen.

Onderwijs, Onderzoek en Praktijk

Urban Management gaat als combinatie van onderwijs, onderzoek en praktijk een structurele samenwerking aan met organisaties in Amsterdam om grootstedelijke vraagstukken aan te pakken. Onderzoekers, studenten en ondernemers werken samen in projecten die een bijdrage leveren aan een betere stad. In Urban Management vullen onderwijs, onderzoek en de praktijk elkaar aan.

Bachelor Bestuurskunde en Master Urban Management

Urban Management bestaat uit een onderwijslijn, een onderzoekslijn en een praktijklijn. De  Bachelor Bestuurskunde en de Master Urban Management vormen samen de onderwijslijn. De onderzoekslijn  Urban Research fungeert als het loket voor alle onderzoeksvragen vanuit wetenschap en praktijk. Studenten, docenten, onderzoekers en lectoren voeren onderzoeken uit die nieuwe kennis over het vakgebied opleveren. Die kennis is essentiële brandstof voor de projecten van Urban Practice en voor het onderwijs. En binnen de praktijklijn  Urban Practice passen studenten en docenten samen met het werkveld inzichten toe in de praktijk. Dan blijkt of een idee of inzicht ook daadwerkelijk goed uitpakt. De kenniswinkels van BOOT zijn op wijkniveau het spraakmakende onderdeel van Urban Practice.

Gepubliceerd door  BOOT 21 september 2016