Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Over BOOT

BOOT staat voor Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling en is het zichtbare bewijs dat de HvA een maatschappelijk verantwoorde instelling is. Via BOOT verbindt de HvA zich met Amsterdamse aandachtswijken door studenten in te zetten in die buurten waar de grootstedelijke problemen het grootst zijn en talentontwikkeling het meest nodig is.

 

Daarom heeft BOOT een scherp oog voor talent: talenten in de buurt, maar ook voor de talenten van studenten, professionals, onderzoekers en medewerkers van de HvA. Op die manier levert BOOT een structurele bijdrage aan de sociaaleconomische wijkaanpak en -ontwikkeling van de stadsdelen Oost, Zuidoost en Nieuw-West. Deze bijdrage komt tot stand in samenwerking met de Amsterdamse stadsdelen, woningcorporaties en de HvA.

 

BOOT winkelproduct Kennis

De ideale mix 

Door het onderwijs te verplaatsen naar de wijk en daar te leren, te werken en te onderzoeken wordt de stad ondersteund door studenten. De studenten worden wereldwijs en leren de stad Amsterdam kennen.

Opscheppen maar!

Per jaar leveren 500 studenten gedurende 5 á 10 maanden diensten aan ruim 1000 bewoners en 110 organisaties. Voor de stad levert dit 500 buurtwinkel bezoeken per week op! Voor de HvA levert dit 7000 ECTS en 2000 uren talentontwikkeling in een grootstedelijke context op. 

Missie

BOOT bevordert de talentontwikkeling van studenten en medewerkers van de HvA met als doel om een structurele bijdrage te leveren aan de sociaal-economische doelstellingen van Amsterdamse aandachtwijken.

Visie

BOOT levert door het inzetten van HvA-kennis, -talent en -competenties een bijdrage aan de sociaal-economische doelstellingen van Amsterdamse aandachtwijken. BOOT wil hierdoor zowel het onderwijs als de vitaliteit van de aandachtwijken kwalitatief verbeteren.

'HALEN EN BRENGEN' IS HET RECEPT 

BOOT is de kenniswinkel waar docenten, studenten, onderzoekers en professionals hun competenties en vaardigheden ter beschikking stellen. Lokale opdrachtgevers vormen het hart van de organisatie. Op verzoek van bewoners of in opdracht van één van de 50 samenwerkingsverbanden ontwikkelen studenten diensten en activiteiten die aan de buurt worden aangeboden.

Gepubliceerd door  BOOT 29 september 2016