Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Over BOOT

BOOT staat voor Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling en is het zichtbare bewijs dat de HvA een maatschappelijk verantwoorde instelling is. Via BOOT verbindt de HvA zich met Amsterdamse en Zaanse aandachtswijken door studenten in te zetten in die buurten waar de grootstedelijke problemen het grootst zijn en talentontwikkeling het meest nodig is.

Daarom heeft BOOT een scherp oog voor talent: talenten in de buurt, maar ook voor de talenten van studenten, professionals, onderzoekers en medewerkers van de HvA. Op die manier levert BOOT een structurele bijdrage aan grootstedelijke vraagstukken in de Amsterdamse stadsdelen Oost, Zuidoost en Nieuw-West en Zaanse wijken Poelenburg en Peldersveld. Deze bijdrage komt tot stand in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Zaanstad, woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard en de HvA.

BOOT winkelproduct Kennis

Missie

BOOT bevordert de talentontwikkeling van studenten en medewerkers van de HvA met als doel om een structurele bijdrage te leveren aan de sociaal-economische doelstellingen van Amsterdamse en Zaanse aandachtwijken.

Visie

BOOT levert door het inzetten van HvA-kennis, -talent en -competenties een bijdrage aan de sociaal-economische doelstellingen van Amsterdamse en Zaanse aandachtwijken. BOOT wil hierdoor zowel het onderwijs als de vitaliteit van de aandachtwijken kwalitatief verbeteren.

BOOT is een onderdeel van Urban Management. Urban Management ontwikkelt oplossingen voor problemen die zich in de grote stad aandienen. Die problemen zijn complex en weerbarstig: veiligheid in de wijken, leefbaarheid, inrichting van het stedelijk gebied, de transitie van kantoor- naar woonbestemmingen, behouden en aantrekken van ondernemers. Dat vraagt om professionals die partijen bij elkaar weten te brengen en effectieve oplossingen ontwikkelen.

Gepubliceerd door  BOOT 23 april 2018