Hogeschool van Amsterdam

BOOT

BOOT brengt onderwijs naar de wijk

FM Magazine 24 juni 2014

Jaarlijks helpen zo’n vijfhonderd studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) via het project BOOT bij de aanpak van grootstedelijke problemen. Het mes snijdt aan twee kanten: buurtbewoners krijgen praktische hulp, studenten ontwikkelen hun talenten.

BOOT staat voor Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling. Het is een van de projecten die zijn onderzocht in WILCO, een grootschalig Europese onderzoek waarbij wetenschappers van de Faculteit der Managementwetenschappen een belangrijke rol vervulden.

Daniël Haverkort, interim-programmamanager bij BOOT

Een van de meest zichtbare BOOT-activiteiten zijn de spreekuren in de wijk. Bewoners kunnen er kosteloos terecht met vragen op maatschappelijk, juridisch en financieel gebied. Studenten van verschillende opleidingen werken samen om de casussen af te handelen, elk jaar zo’n duizend stuks. “De studenten krijgen daarbij begeleiding van hun docenten”, zegt Daniël Haverkort, interim-programmamanager bij BOOT. “Zo weten we zeker dat mensen deskundige adviezen krijgen.” 

Een ander thema is Jeugd, cultuur en educatie. Studenten begeleiden vanuit de activiteiten Schoolwerkondersteuning en de Keukentafel jaarlijks zo’n driehonderd kinderen op het gebied van schoolprestaties, voeding en beweging. Weer een ander project richt zich op ouderen. Studenten ergotherapie zoeken ouderen op, geven voorlichting over gezonde voeding, organiseren activiteiten of realiseren ontmoetingsplekken.

WAARDEVOL NETWERK

Haverkort herkent de bevindingen uit WILCO. Daaruit bleek dat initiatieven meer kans van slagen hebben als ze van onderop komen. “Ook wij spelen zoveel mogelijk in op vragen en wensen van wijkbewoners. Soms is dat lastig want elk project moet passen binnen een curriculum van de hogeschool. Als we in mei een aanvraag krijgen om met spoed een onveilig plantsoen op te knappen, moeten we die laten schieten omdat het onderwijs in de zomer stil ligt. We kijken dan wel of we bij vervolgvragen kunnen helpen.” 

Daarnaast liet WILCO zien dat initiatieven succesvoller zijn als ze aansluiten bij bestaande structuren. Haverkort: “BOOT is het resultaat van samenwerking tussen de HvA, de stadsdelen en woningcorporaties. Daarnaast hebben we contact met welzijnsorganisaties, bibliotheken en scholen. Zo’n netwerk is enorm waardevol. BOOT wil niet concurreren met andere instellingen, maar juist een aanvulling vormen op het bestaande aanbod.”

INTEGRALE AANPAK

Studenten helpen buurtbewoners

Bijzonder aan BOOT is de integrale aanpak. “Het kan gebeuren dat studenten bouwkunde en studenten ergotherapie samenwerken aan de inrichting van een speelplaats”, zegt Haverkort. “Bij de aanpak van grootstedelijke problemen ontstaat steeds meer behoefte aan zo’n multidisciplinaire benadering. Het is goed dat studenten daarmee al tijdens hun studie ervaring opdoen.” 

Ook bijzonder is dat studenten de diensten leveren in het kader van een stage, minor of afstudeeropdracht. Haverkort: “Er zijn ook projecten waarbij studenten in ruil voor vrijwilligerswerk een lagere kamerhuur krijgen. Wij verplaatsen het onderwijs naar de wijk. Dat is echt uniek. Dankzij BOOT is de HvA niet alleen de Hogeschool van Amsterdam, maar ook de Hogeschool voor Amsterdam.”

BOOT IN CIJFERS 

BOOT is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam. Jaarlijks leveren 500 studenten gedurende 5 á 10 maanden diensten aan ruim 1.000 bewoners en 110 organisaties. Dit levert de stad 500 buurtwinkelbezoeken per week op. Voor de hogeschool levert BOOT 7.000 ECTS en 2.000 uren talentontwikkeling in een grootstedelijke context op.

Gepubliceerd door  BOOT 8 oktober 2014