Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Loket in de wijk

Testimonial

“BOOT is bedoeld om bewoners en bedrijven te ondersteunen met de kennis van studenten. De HvA heeft de vraag gesteld: ‘Hoe kunnen wij bijdrage leveren aan de wijkaanpak met de kennis die wij hebben?’."

"Dat moeten wij vooral niet afzonderlijk van elkaar doen, want dan krijg je versnippering. Het is een soort loket in de wijk.”

Manager Loyaliteitsprogramma en Leefbaarheidsdiensten voor Wijkaanpak, Gemeentes en Corporaties - BOOT