Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Amsterdam matchen met HvA

Om de match te maken tussen HvA-onderwijs en de stad Amsterdam heeft de HvA het praktijkcentrum Urban Practice opgericht. Daarnaast is BOOT in het leven geroepen om deze koppeling tussen het onderwijs en de stad beter gestalte te geven. Dit heeft geleid tot een uniek BOOT-platform en -netwerk waar tal van grootstedelijke projecten worden uitgevoerd door HvA-studenten.

Hieronder vindt u een overzicht dat per faculteit aangeeft welk type project of vraagstuk door u kan worden ondergebracht bij BOOT. Hebt u een projectvoorstel dat niet in het overzicht staat maar wel een grootstedelijk vraagstuk betreft, neem dan gerust contact met ons op. 

 


Deze faculteit richt zich met haar opleidingen op de mens en de maatschappij in al hun aspecten: maatschappelijk, juridisch, pedagogisch en cultureel. Onderwerpen als bewonersparticipatie, cultureel ondernemerschap maar ook juridische vraagstukken zijn het expertisegebied van deze docenten en studenten.
 

 

 


Binnen deze faculteit worden studenten opgeleid tot professionals op het gebied van management, finance en marketing. Onderwerpen vanuit de wijk die daaraan gerelateerd zijn: arbeidsmarkt, marketing, ondernemerschap en geldzaken, zowel op het niveau van organisaties als dat van individuele bewoners.
 

 

 


De technische opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam houden zich onder andere bezig met bouwkunde, infrastructuur en aviation-technology. Op wijkniveau betekent dit dat thema’s als stedelijke vernieuwing, duurzaamheid maar bijvoorbeeld ook watermanagement en bouwen op water aanknopingspunten vormen.
 

 

 


Hier vormen de opleidingen de studenten tot bijvoorbeeld sportdocent, diëtist en ondernemer in sport. Het is een faculteit waar evenementen, organisatie, sportbuurtwerk maar ook voedingsadvies een verbinding kunnen vormen tussen de wijk en het onderwijs.
 

 

 


Bij de opleidingen van deze faculteit draait alles om vernieuwing. Bij het Amsterdam Fashion Institute is dat vernieuwing in de mode. Bij andere opleidingen draait het bijvoorbeeld om het omgaan met nieuwe media, het produceren van content en het managen van creatieprocessen.
 

 

 


Met hun locatie bij het AMC als uitvalsbasis staat deze faculteit dicht bij de praktijk van de gezondheidszorg. Maar gezondheid wordt hier vanuit een breed perspectief benaderd. Niet alleen de traditionele fysiotherapie, verpleegkunde, oefentherapie en ergotherapie staan centraal maar juist ook de toepassing van deze professies in de hedendaagse praktijk. Thema’s als health promotion, lifestyle interventie, preventief werken en interculturele gezondheidszorg komen hier veelvuldig aan bod.
 

 

 


Aan deze faculteit worden de opvoedkundigen en docenten van de toekomst opgeleid, zowel voor het basisonderwijs als voor het middelbaar onderwijs. Didactiek en pedagogiek vormen de basis binnen deze studies, waar het helpen van de jeugd centraal staat.

 

Gepubliceerd door  BOOT 11 juli 2016