Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Blik op BOOT Zuidoost

2014 - 2015

Rapport

BOOT Zuidoost is één van dé kenniswinkels van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). BOOT Zuidoost is gesitueerd midden in de G-buurt, en een uitvalsbasis waar docenten, studenten, onderzoekers en professionals hun competenties en vaardigheden ter beschikking stellen aan de buurt.

Het onderwijs staat hier in verbinding met de wijk, de stad en met grootstedelijke vraagstukken. Dit gebeurt in samenwerking met het stadsdeel Zuidoost (gemeente Amsterdam) en woningbouwcorporatie Rochdale. Ook werkt BOOT Zuidoost samen met diverse lokale opdrachtgevers. Gezamenlijk vormen zij het hart van de organisatie en brengen vraagstukken in, in ruil voor kennis en vaardigheden van de studenten. Dit gebeurt op individueel- (buurtbewoners en ondernemers), organisatie- (stadsdeel, corporatie, maatschappelijke instellingen) en buurtniveau (initiatieven en projecten). BOOT Zuidoost creëert diensten rondom de behoefte naar vraag en ondersteuning van deze opdrachtgevers.

Gepubliceerd door  BOOT 1 oktober 2014