Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Onderzoek groepswerk Spreekuren

Project

BOOT heeft spreekuren waar cliënten terecht kunnen met individuele vragen. Tijdens de spreekuren komen vragen langs die sociaal juridisch van aard zijn. Stapsgewijs probeert BOOT cliënten te stimuleren hun vraag zelf op te lossen. Werkzaamheden zoals het invullen van formulieren nemen de student-medewerkers van BOOT niet meer uit handen van de cliënten, maar zij kijken eerst naar wat de cliënten zelf kunnen. Een groot deel van de cliënten bij BOOT spreekt en/of schrijft de Nederlandse taal onvoldoende, waardoor het niet altijd mogelijk is dat cliënten zelf hun vraag oplossen.

Spreekuren
  • Onderwerp: Wonen, Werk & Geld
  • Aantal Studenten: 1
  • Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening
  • Onderwijsprogramma: stage 
  • Studiejaar: 3
  • Buurt: Amsterdam Oost
  • Opdrachtgever: BOOT
  • Doelstelling: het in kaart brengen van de mogelijkheden voor een groepsgewijze aanpak voor cliënten van BOOT met sociaal juridische vragen
  • Resultaat: onderzoeksrapport en handleiding

Opdrachtomschrijving In opdracht van BOOT heeft een student SJD onderzoek gedaan naar de sociaal juridische vragen die zich lenen voor een groepsgewijze voorlichting. Wanneer is een onderwerp geschikt voor een groepsgewijze voorlichting? Op welk niveau wordt de voorlichting gegeven? Wat is de moeilijkheidsgraad van de voorlichting en hoe vaak vind de voorlichting plaats?

Gepubliceerd door  BOOT 20 oktober 2015