Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Makkie

Project

Makkies kun je verdienen als je voor een buurtbewoner of een organisatie in de Indische Buurt een klus doet. Daarmee help je de buurt, je buren én jezelf. Je gespaarde Makkies kan je inwisselen voor een helpende hand van een buur of bij lokale winkeliers en organisaties.

Makkie
  • Onderwerp: Burger, Bestuur & Samenleving en Wijkeconomie
  • Aantal Studenten: 1
  • Opleiding: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
  • Onderwijsprogramma: stage
  • Buurt: Amsterdam Oost (Indische Buurt)
  • Opdrachtgever: Projectgroep Makkie
  • Doelstelling: uitzetten van het Makkie informatiepunt (MIP) Flevopoort
  • Resultaat: wekelijks Makkie informatiepunt (MIP) in BOOT Oost

Opdrachtomschrijving Het MIP in BOOT Oost is in 2013 nog niet bijzonder veel bezocht voor informatie en ondersteuning op het gebied van inschrijving en matching betreffende de Makkie. Wel is er geprobeerd om bezoekers van de BOOT-spreekuren te koppelen aan de Makkie. Dat is lastig want diverse kwesties waar bezoekers mee zitten vragen om specialistische kennis. Daarnaast bevinden veel bezoekers zich in een kwetsbare positie, waardoor ze niet vaak bereid zijn om een 'vreemde' buurtbewoner bij hun vragen te laten helpen. 

Soms lukt het ook wel, bijvoorbeeld als mensen zich willen inzetten in de wijk als vrijwilliger en ze via de Makkie aan klussen gekoppeld kunnen worden. Of wanneer bewoners vragen naar een dienst, die BOOT Oost of een partnerorganisatie niet uitvoert, maar die wel via de Makkie kan worden uitgezet. De bekendheid van de Makkie onder de bewoners moet echter nog meer groeien. 

BOOT Oost is samen met andere wijkpartners van de Makkie in gesprek over outreachende activiteiten die de Makkie meer bekendheid kunnen geven. Zo wordt er nu gekeken hoe bewoners van de Flevoflats meer in aanraking kunnen komen met het concept Makkie.

Gepubliceerd door  BOOT 20 oktober 2015