Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Onderzoek AWBZ

Project

Drie studenten Toegepaste Psychologie hebben bij 30 organisaties gekeken naar hun activiteiten en aan de hand van een lijst met algemeen dagelijkse handelingen de veranderingen doorgenomen met de verantwoordelijken.

 

  • Onderwerp: Gezondheid, Zorg & Sport
  • Aantal Studenten: 3
  • Opleiding: Toegepaste Psychologie
  • Onderwijsprogramma: stage
  • Studiejaar: 2
  • Stadsdeel/Buurt: Amsterdam Zuidoost
  • Opdrachtgever: OSA
  • Doelstelling: een onderzoek naar de bereidheid van (vrijwilligers)organisaties om (naar aanleiding van de transitie in de AWBZ) veranderende zorgtaken op zich te nemen.
  • (Beoogd) resultaat: een inventarisatie van verschillende locaties en de mate waarin ze op de hoogte zijn van de veranderingen in de AWBZ en in hoeverre ze de gevolgen voor de eigen organisatie onderkennen.  

 

Opdrachtomschrijving 

Per 1 januari verandert er het een en ander als het gaat om de AWBZ. Dit heeft effect op de taken en vragen waar (vrijwilligers)organisaties mee geconfronteerd gaan worden. Drie studenten Toegepaste Psychologie hebben bij 30 organisaties gekeken naar hun activiteiten en aan de hand van een lijst met algemeen dagelijkse handelingen de veranderingen doorgenomen met de verantwoordelijken. Naar aanleiding van deze bevindingen hebben de studenten gekeken of de organisaties klaar zijn voor deze veranderingen maar ook of ze in staat zijn hun grenzen te herkennen en aan te geven of er bijscholing nodig is. Deze informatie is tot slot verwerkt in een rapport voor OSA dat op basis hiervan een rapportage heeft gemaakt voor het stadsdeel Zuidoost.

 

Gepubliceerd door  BOOT 20 oktober 2015