Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Eet je gezond

Project

Achterhalen hoe burgers zelf gezondheid en een gezonde wijk definiëren, inclusief de randvoorwaarden ofwel “gezondheidsdeterminanten”. Ervaringen in andere landen hebben laten zien dat de door mensen aangedragen visie matcht met het model van gezondheid dat de World Health Organisation (WHO) hanteert. Bekeken wordt of dit ook in Amsterdam Nieuw-West het geval is. Tevens worden de percepties van de burgers vergeleken met die van professionals die in de wijk met de buurtbewoners werken.

Eet je gezond
  • Periode: oktober 2013 – juni 2014
  • Onderwerp: Gezondheid, Zorg & Sport
  • Aantal Studenten: 3
  • Opleiding: 2 Ergotherapie en 1 Voeding en Diëtetiek
  • Onderwijsprogramma: stage en project
  • Studiejaar: 3
  • Stadsdeel/Buurt: Amsterdam Nieuw-West (Slotermeer)
  • Opdrachtgever: Stadsdeel Nieuw-West
  • Doelstelling: bevorderen van gezondheid in de brede zin, in Slotermeer (in plaats van uitsluitend op het vermijden van ziekte).

(Beoogd) Resultaat: het onderzoek dat aan dit project gekoppeld is, is te kenschetsen als “actie-onderzoek”. Dit houdt in dat alle betrokkenen, inclusief de burgers, aan het onderzoek bijdragen, maar ook andersom dat het onderzoek impulsen geeft aan het werk in de praktijk.
Opdrachtomschrijving: Achterhalen hoe burgers zelf gezondheid en een gezonde wijk definiëren, inclusief de randvoorwaarden ofwel “gezondheidsdeterminanten”. Ervaringen in andere landen hebben laten zien dat de door mensen aangedragen visie matcht met het model van gezondheid dat de World Health Organisation (WHO) hanteert. Bekeken wordt of dit ook in Amsterdam Nieuw-West het geval is. Tevens worden de percepties van de burgers vergeleken met die van professionals die in de wijk met de buurtbewoners werken. 
De studenten Ergotherapie ontwikkelen vanuit egotherapeutisch perspectief strategieën die de community empoweren en de bewoners in staat stellen om eigen doelen te formuleren en na te streven. De uitkomst van gevoerde gesprekken met bewoners van Slotermeer worden gebruikt om te achterhalen wat zij verstaan onder gezondheid en welzijn, en welke randvoorwaarden er nodig zijn om aan de slag te kunnen met gezondheid bevorderende activiteiten. 
De studente van Voeding en Diëtetiek ontwikkelt materiaal voor de promotie van dit project voor zowel hoogopgeleiden als laaggeletterden (voor de laatste doelgroep wordt samengewerkt met de ergotherapiestudenten). De promotie van het project gebeurt d.m.v. columns, flyers en fimpjes. De voedingsdeskundige student zal vooral kijken naar het vernieuwende aspect van het project en de manier van promoten.

Gepubliceerd door  BOOT 20 oktober 2015