Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Community Assessment Bijlmercentrum

Project

Studenten van de minor Global Health zijn op basis van een intensieve wijkscan gekomen op een aantal aanbevelingen ten aanzien van de fysieke of psychosociale gezondheid in Zuidoost.

Bijlmer
  • Onderwerp: Gezondheid, Zorg & Sport
  • Aantal Studenten: 8
  • Opleiding:  Minor Global Health
  • Onderwijsprogramma: Minor
  • Studiejaar: 3
  • Stadsdeel/Buurt: Amsterdam Zuidoost
  • Opdrachtgever: BOOT Zuidoost en Stadsdeel Zuidoost
  • Doelstelling: op basis van een intensieve wijkscan komen met een of meerdere aanbevelingen ten aanzien van fysieke of psychosociale gezondheid
  • (Beoogd) resultaat: inventief plan om een van de gesignaleerde problemen aan te pakken

Opdrachtomschrijving 

Waar veel studenten binnen BOOT een semester of zelfs een jaar de tijd hebben om in Amsterdam Zuidoost hun weg te leren vinden moeten de studenten van Global Health dat in een zeer korte periode doen. Deze groep heeft gedurende het project aangetoond zich in een korte periode volledig te willen onderdompelen in hun onderwerp en vol overgave op verkenning te gaan in een voor hun nieuwe buurt, stad en voor sommigen zelfs land.

Het eindresultaat toont aan dat ze in deze korte periode een goed besef hebben gekregen van de kracht en zwaktes van bijvoorbeeld Bijlmer Centrum, maar belangrijker is dat ze het DNA hebben weten te vatten.

Bovenal resulteerde dit in een idee dat aansloot bij hun bevindingen en bovenal met veel creativiteit en enthousiasme werd gepresenteerd, zie de maquette.

 

Gepubliceerd door  BOOT 20 oktober 2015