Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Behoefteonderzoek Flevoflats

Project

Om de gevolgen die men ervaart door sociale isolatie te voorkomen hebben studenten een behoefteonderzoek gedaan onder ouderen, in de Flevoflats in Amsterdam Oost.

Flevoflats
  • Periode: februari 2014 - juni 2014
  • Onderwerp: Gezondheid, Zorg & Sport
  • Aantal Studenten: 3
  • Opleiding:  Ergotherapie
  • Onderwijsprogramma: project
  • Studiejaar: 3
  • Stadsdeel/Buurt: Amsterdam Oost (Indische Buurt)
  • Opdrachtgever: Flevopoort, stadsdeel Oost en Civic Amsterdam
  • Doelstelling: onderzoek naar behoeftes onder bewoners Flevoflats, met als einddoel eenzaamheid en sociale isolatie verminderen en voorkomen.

Resultaat: adviesrapport en meerdere informatiebijeenkomsten voor betrokkenen
Opdrachtomschrijving: Om de gevolgen die men ervaart door sociale isolatie te voorkomen hebben studenten een behoefteonderzoek gedaan onder ouderen, in de Flevoflats in Amsterdam Oost. Sociaal isolement onder ouderen is een belangrijk vraagstuk en betrokken partijen wilden graag weten wat de behoeftes waren van verschillende inwonersgroepen van de Flevoflats. Door deze in kaart te brengen kunnen zowel Civic als bewonersinitiatieven hun activiteiten beter laten aansluiten op de behoeften van ouderen. Aan het eind van de projectperiode is in kaart gebracht wat de bewoners van de Flevoflats vinden van hun leef- en woonomgeving en welke behoeften zij hebben op het gebied van activiteiten en andere diensten. De resultaten zijn beschreven in een onderzoeksverslag en gepresenteerd aan alle betrokken partijen. 

Gepubliceerd door  BOOT 20 oktober 2015