Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Voedingsinterventies in Amsterdam NW

Afstudeeronderzoek

Project

Een student heeft een onderzoeksrapport geschreven, waarin een inventarisatie staat op basis van de onderzochte literatuur, over de voedingsinterventies op voorscholen en crèches in Amsterdam Nieuw-West.

Voedinginterventies
  • Periode: februari 2014 - juni 2014
  • Onderwerp: Jeugd & Educatie en Gezondheid, Zorg & Sport
  • Aantal Studenten: 1
  • Opleiding: Voeding en Diëtetiek
  • Onderwijsprogramma: Afstudeeropdracht/Scriptie
  • Studiejaar: 4
  • Stadsdeel/Buurt: Amsterdam Nieuw-West 
  • Opdrachtgever: BOOT, GGD en Impuls
  • Doelstelling: inventariseren van de voedingsinterventies in voorschoolgaande setting van 0-4 jarige kinderen in Amsterdam Nieuw-West

(Beoogd) resultaat: een onderzoeksrapport, waarin een inventarisatie staat op basis van de onderzochte literatuur, over de voedingsinterventies op voorscholen en crèches in Amsterdam Nieuw-West.  
Opdrachtomschrijving: Het domein Bewegen, Sport en Voeding van de HvA doet steekproeven onder de noemer NUHABS (Nutritional Habits) bij verschillende doelgroepen. Voorgaande afstudeerders hebben onderzoek gedaan naar NUHABS van groep 5 en 6. Ditmaal gaat het om de leeftijdscategorie 0-4 jaar. Hierbij is de opdracht om de voedingsinterventies die voorscholen en crèches doen bij deze leeftijdscategorie in kaart te brengen en ze te vergelijken met beproefde methodes uit verschillende onderzoeken. Er blijkt zeer weinig tot geen informatie beschikbaar over deze interventies in Amsterdam Nieuw-West, vandaar dit inventariserende onderzoek.

Gepubliceerd door  BOOT 20 oktober 2015