Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Toegankelijkheid Zorg- & Welzijnswereld voor Marokkaanse vrouwen

Project

Contacten leggen met de Marokkaanse vrouwengroep die wekelijks bij elkaar komt in de Wending. Het betreft een groep van veelal alleenstaande vrouwen met een laag vertrouwen in zorg- en dienstverleners, terwijl zij op deze gebieden wel vaak met meerdere problemen kampen.

Marokkaanse vrouwen
  • Onderwerp: Burger, Bestuur & Samenleving
  • Aantal Studenten: 3
  • Opleiding: Ergotherapie
  • Onderwijsprogramma: project
  • Studiejaar: 3
  • Stadsdeel/Buurt: stadsdeel West (de Baarsjes)
  • Opdrachtgever: BOOT en activiteitencentrum de Wending (Cordaan)
  • Doelstelling: de Marokkaanse vrouwengroep van activiteitencentrum de Wending helpen bij het formuleren en bereiken van hun eigen doel met betrekking tot het toegankelijker maken van zorg en welzijn.
  • (Beoogd) resultaat: het beoogde resultaat is afhankelijk van de vrouwengroep zelf. De studenten zullen hen proberen te ondersteunen bij het bereiken van hun doelstelling.

Opdrachtomschrijving De studenten dienen te onderzoeken wat deze vrouwen zelf ervaren als probleem/beperking in de toegankelijkheid van die zorg en welzijn. Vervolgens faciliteren ze hen in het zoeken naar oplossingen. De groep wordt begeleid door een medewerker van Cordaan. Zij zal fungeren als contactpersoon maar ook als vertaler indien nodig. 

Gepubliceerd door  BOOT 20 oktober 2015