Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Taal voor het Leven

Project

18 cursisten (buurtbewoners uit Nieuw-West) hebben een half jaar gewerkt aan het verbeteren van de Nederlandse taal. Om het effect te meten wordt er een begintoets en eindtoets afgenomen bij de cursisten.

  • Periode: december 2013 – juni 2014
  • Onderwerp: Burger, Bestuur & Samenleving
  • Aantal Studenten: 9
  • Opleiding: Toegepaste Psychologie
  • Onderwijsprogramma: stage
  • Studiejaar: 2
  • Stadsdeel/Buurt: Amsterdam Nieuw-West
  • Opdrachtgever: BOOT en stichting Lezen en Schrijven
  • Doelstelling: buurtbewoners beter leren lezen en schrijven

In samenwerking met stichting Lezen en Schrijven gaan studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie aan de slag als taalcoach in het programma Taal voor het Leven. Negen studenten geven taalles aan totaal 18 cursisten. Hierbij gebruiken de studenten het lesmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld door stichting Lezen en Schrijven en krijgen ze een tweedaagse cursus. Samen met de cursisten stellen de studenten leerdoelen op voor de periode waarin de cursisten les krijgen. Dit kan gaan over beter begrijpend leren lezen, of een gesprek kunnen voeren met de leraar van de kinderen op de basisschool, tot een goede motivatiebrief schrijven om te solliciteren. Er wordt constant afgestemd op het niveau van de cursist om zo goed mogelijk de doelstelling te halen. De eerste reacties van de cursisten zijn erg positief. Ze leren veel en zijn enthousiast over de methode (maatwerk in tweetallen).

Gepubliceerd door  BOOT 20 oktober 2015