Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Laaggeletterdheid in Nieuw-West

Project

Van februari tot en met april 2014 gingen 20 projectgroepen van ± 6 studenten de buurt in om quickscans af te nemen. Opdracht was vanuit het lectoraat Management van Cultuurverandering om 250 quickscans per groep af te nemen.

BSK NW
  • Periode: februari 2014 - april 2014
  • Onderwerp: Burger, bestuur en samenleving 
  • Aantal Studenten: 125
  • Opleiding: Bestuurskunde 
  • Onderwijsprogramma: project
  • Studiejaar: 1
  • Stadsdeel/Buurt: Amsterdam Nieuw-West (gebied Ringzone Zuid en Noord)
  • Opdrachtgever: Lectoraat Management van Cultuurverandering (HvA)
  • Doelstelling: 6000 ingevulde quickscans uit verschillende gebieden van Nieuw-West. Doel is om advies uit te brengen aan het lectoraat over wie de laaggeletterden zijn die wonen in het gebied Ringzone Zuid en Noord in Amsterdam Nieuw-West en hoe het lectoraat de aanpak van laaggeletterdheid succesvoller kan maken.

(Beoogd) resultaat: 4000 ingevulde quickscans en een advies om de aanpak op laaggeletterdheid succesvoller te maken. Adviezen waren: aanpak op maat, beter geschoolde professionals, samenwerkingsverbanden tussen verschillende instanties voor doorverwijzing, etc. 

Opdrachtomschrijving: Van februari tot en met april 2014 gingen 20 projectgroepen van ± 6 studenten de buurt in om quickscans af te nemen. Opdracht was vanuit het lectoraat Management van Cultuurverandering om 250 quickscans per groep af te nemen. Dit is grotendeels gelukt: uiteindelijk zijn er 4000 quickscans ingeleverd. Tevens moesten de studenten voor hun advies verschillende stakeholders interviewen (taalaanbieders, laaggeletterden en beleidsmakers). Met deze informatie en hun eigen ervaringen konden de studenten een advies formuleren aan het lectoraat over de aanpak van laaggeletterdheid binnen stadsdeel Nieuw-West. 

Gepubliceerd door  BOOT 20 oktober 2015