Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Community Development Architectenbuurt

Project

Cruquiusgilde (CQG) is een creatieve broedplaats met een maatschappelijk karakter. Een sociale wijkonderneming met ambachtslieden, kunstenaars en designers die samen investeren in projecten om buurtbewoners actief te stimuleren hun creatieve en ambachtelijke talenten te ontwikkelen.

Community Development Architectenbuurt
  • Periode: februari 2014 - juni 2014
  • Onderwerp: Burger, Bestuur & Samenleving
  • Aantal Studenten: 3
  • Opleiding: Ergotherapie
  • Onderwijsprogramma: project
  • Studiejaar: 3
  • Buurt: Amsterdam Oost (Oostelijk Havengebied)
  • Opdrachtgever: BOOT Oost en Cruquiusgilde
  • Doelstelling: versterken van het buurtnetwerk en organiseren van een buurtactiviteit  

Resultaat: organisatie buurtplatform en opzetten World Café 
Opdrachtomschrijving: Cruquiusgilde (CQG) is een creatieve broedplaats met een maatschappelijk karakter. Een sociale wijkonderneming met ambachtslieden, kunstenaars en designers die samen investeren in projecten om buurtbewoners actief te stimuleren hun creatieve en ambachtelijke talenten te ontwikkelen. Momenteel heeft het collectief een gesloten karakter en is er nog nauwelijks verbinding met (kwetsbare) bewoners uit de omgeving, in het bijzonder ouderen uit de Architectenbuurt. De studenten zijn aan de slag gegaan in de buurt om contact te leggen met buurtbewoners om het buurtnetwerk te versterken. Na een aantal gesprekken met buurtbewoners kwam naar voren dat er veel behoeftes en ideeën waren in/voor de buurt. Echte concrete plannen zijn echter nog nooit van de grond gekomen. Om deze ideeën centraal te verzamelen, is er een buurtplatform georganiseerd. Vanuit dit buurtplatform en later een World Café zijn buurtbewoners met elkaar in contact gebracht en zijn er plannen gemaakt voor gerichte buurtactiviteiten. Een van de activiteiten, het opruimen van zwerfafval in de buurt is reeds uitgevoerd. Voor een andere activiteit, een buurtfeest hebben de studenten de bewoners begeleid met het opstellen van een plan van aanpak en een subsidieaanvraag. Deze is gehonoreerd en een volgende groep studenten zal het buurtnetwerk vanaf september verder begeleiden naar de uitvoering.

Gepubliceerd door  BOOT 20 oktober 2015