Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Buurtplatform Oosterpark

Project

In stadsdeel Oost wordt er gewerkt aan het stimuleren van burgerparticipatie onder bewoners. Vorig jaar en dit jaar is er daarom een buurtplatform georganiseerd waarin initiatieven zichzelf konden presenteren en waar nieuwsgierige burgers konden luisteren naar de initiatieven en de plannen die er zijn voor de buurt.

Buurtplatform Oosterpark
  • Onderwerp: Burger, Bestuur & Samenleving
  • Aantal Studenten: 3
  • Opleiding: Bestuurskunde
  • Onderwijsprogramma: project
  • Studiejaar: 2
  • Stadsdeel/Buurt: Amsterdam Oost (Oosterparkbuurt)
  • Opdrachtgever: Stadsdeel Oost
  • Doelstelling: inventariseren van behoeftes onder ondernemers voor ondernemersvereniging 
  • Molukkenstraat
  • Resultaat: adviesrapport 

Opdrachtomschrijving

In stadsdeel Oost wordt er gewerkt aan het stimuleren van burgerparticipatie onder bewoners. Vorig jaar en dit jaar is er daarom een buurtplatform georganiseerd waarin initiatieven zichzelf konden presenteren en waar nieuwsgierige burgers konden luisteren naar de initiatieven en de plannen die er zijn voor de buurt. De afgelopen twee jaar is er tweemaal een bijeenkomst geweest die burgerparticipatie moet stimuleren. Stadsdeel Oost was echter benieuwd of burgerparticipatie in de Oosterparkbuurt ook daadwerkelijk vorm begint te krijgen. Weten de bewoners al van het bestaan van bijvoorbeeld buurtplatforms en maken zij gebruik van deze mogelijkheden tot burgerparticipatie? Ook lag er de vraag of er een meer structurele vorm van burgerparticipatie mogelijk was, dus meer doorlopend dan eenmaal per jaar een buurtplatform. 

Om daarachter te komen, is het belangrijk de afgelopen buurtplatforms te evalueren en te kijken welke verbeteracties daaruit naar voren gekomen zijn. De studenten hebben daarom in opdracht van Stadsdeel Oost een evaluatie gedaan van het afgelopen buurtplatform. In de eerste fase van hun onderzoek hebben ze het buurtplatform bijgewoond en een analyse gemaakt van wie er wel en niet aanwezig waren. De tweede fase richtte zich meer op de kwaliteit van het buurtplatform en de verbetering ervan. Om tot een advies te komen over hoe het buurtplatform kan worden geoptimaliseerd en verbeterd, hebben de studenten gesproken met een aantal initiatiefnemers.

Gepubliceerd door  BOOT 20 oktober 2015