Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Buurtgericht werken

Project

Studenten Bestuurskunde zijn gedurende vijf maanden ondergedompeld in verschillende wijken binnen stadsdeel West.

  • Onderwerp: Burger, Bestuur & Samenleving
  • Aantal Studenten: 30
  • Opleiding: Bestuurskunde
  • Onderwijsprogramma: project
  • Studiejaar: 2
  • Stadsdeel/Buurt: stadsdeel West
  • Opdrachtgever: diverse buurtcoördinatoren van stadsdeel West
  • Doelstelling: ophalen van vraagstukken uit zes wijken binnen stadsdeel West en het bedenken van een innovatieve interventie op een van de vraagstukken
  • (Beoogd) resultaat: adviesrapport voor het stadsdeel West met een innovatieve interventie op een vraagstuk uit de wijk

Opdrachtomschrijving Binnen de verschillende wijken zijn de studenten aan de slag gegaan met het samenbrengen van buurtbewoners, ophalen van vraagstukken binnen de wijken en meedenken over creatieve oplossingen voor verschillende problemen. Dit hebben ze gedaan in samenwerking met de buurtcoördinator van de wijk, rekening houdend met de context van de wijk, de wensen en ideeën van bewoners en professionals en de beschikbare middelen. 

Gepubliceerd door  BOOT 20 oktober 2015