Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Proxies voor het programma ‘Schoolwerkondersteuning'

Project

Het ontwikkelen van een database met proxies (kostprijzen) om het maatschappelijke rendement te kunnen meten voor het programma Schoolwerkondersteuning.

  • Periode: februari 2014 –  juni 2014
  • Onderwerp: Proxies voor het programma ‘Schoolwerkondersteuning’
  • Aantal Studenten: 1
  • Opleiding: Bedrijfseconomie
  • Onderwijsprogramma: Afstudeeropdracht/scriptie
  • Studiejaar: 4
  • Stadsdeel/Buurt: Amsterdam Nieuw-West
  • Opdrachtgever: BOOT
  • Doelstelling: het ontwikkelen van een database met proxies (kostprijzen) om het maatschappelijke rendement te kunnen meten voor het programma Schoolwerkondersteuning.

(Beoogd) resultaat: Excel-sheet met proxies geschikt voor het programma Schoolwerkondersteuning.

Opdrachtomschrijving: De aanleiding voor het doen van dit onderzoek is het willen meten van maatschappelijk rendement met een database (Global Value Exchange). In deze database zijn stakeholders, effecten (outcomes), indicatoren en waarderingen te vinden. Outcomes zijn veranderingen oftewel effecten die zich voordoen in de maatschappij als gevolg van maatschappelijke investeringen.

In dit onderzoek is specifiek de nadruk gelegd op de proxies van de stakeholder ‘kinderen’ bij BOOT. Deze proxies zijn geselecteerd voor de schoolwerkondersteuning die BOOT aanbiedt aan kinderen in achterstandswijken. Proxies zijn kostprijzen die gebruikt worden om maatschappelijke effecten een waarde te geven. Dit kan gebruikt worden in Social Return on Investment analyses (SROI-analyses) en Maatschappelijke Kosten en Batenanalyses (MKBA). 

Gepubliceerd door  BOOT 20 oktober 2015