Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Onderzoek de Keukentafel

De zelfredzaamheid en participatie van ouders

Project

Vanuit het programma de Keukentafel kwamen signalen dat ouders van kinderen die meedoen aan het programma vaak niet participeren in de onderwijsleersituatie van het kind. Daarbij hebben de ouders vaak niet voldoende beheersing van de Nederlandse of Engelse taal, waardoor de studenten van de Keukentafel vaak niet met hen kunnen communiceren.

  • Onderwerp: Jeugd en Educatie
  • Aantal Studenten: 1
  • Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
  • Onderwijsprogramma: Afstudeeronderzoek/scriptie
  • Studiejaar: 4
  • Stadsdeel/Buurt: Amsterdam Zuidoost
  • Opdrachtgever: BOOT 
  • Doelstelling: onderzoek naar de zelfredzaamheid en participatie van ouders in de onderwijsleersituatie van het kind.
  • (Beoogd) resultaat: een adviesrapport, met handvatten voor BOOT om de participatie van ouders in de leersituatie van het kind bij de Keukentafel te verhogen. 

 

Opdrachtomschrijving

Een student SPH heeft onderzoek gedaan naar de manieren waarop het programma de Keukentafel kan bijdragen aan het verhogen van de zelfredzaamheid en participatie van ouders in de onderwijsleersituatie van het kind. Hiervoor zijn interviews afgenomen met de ouders van kinderen die deelnamen aan het programma tussen februari en juni 2014. Aan de hand van de analyse van deze interviews zijn aanbevelingen gepresenteerd die uiteenliepen van de selectiemethode van gezinnen tot de inrichting van het programma. 

Gepubliceerd door  BOOT 20 oktober 2015