Hogeschool van Amsterdam

BOOT

MyCoach

Project

Het MyCoach project is door buurtbewoner Joost van Rossum (van coachpraktijk Joost Coacht) opgezet en in samenwerking met Stadsdeel Oost in september 2012 van start gegaan om jongeren uit Oost van het MBO onderwijs te coachen en ondersteuning te geven bij praktische zaken. Professionals die zelf ook wonen of werken in Amsterdam Oost, helpen de leerlingen bij het maken van beslissingen rondom studie- en beroepskeuze, motiveren ze en bieden hun een luisterend oor.

MyCoach
  • Onderwerp: Burger, Bestuur & Samenleving en Jeugd en Educatie
  • Aantal Studenten: 2 
  • Opleiding: Toegepaste Psychologie en Pedagogiek
  • Onderwijsprogramma: stage 
  • Studiejaar: 3
  • Buurt: Amsterdam Oost
  • Opdrachtgever: MyCoach, stadsdeel Oost en het Wibautcollege
  • Doelstelling: ondersteuning en professionalisering project MyCoach 
  • Resultaat: Onderzoek methodiek coaching, Organisatie intervisiebijeenkomsten en Uitvoeren coachingstraject 

Opdrachtomschrijving BOOT Oost heeft in de periode januari tot en met juni 2014 o.a. bijdragen geleverd aan de invulling en begeleiding van de tussentijdse intervisiebijeenkomst. Een student en meerdere docenten hebben als coach het coachingstraject uitgevoerd en tevens onderzoek gedaan naar een nieuwe methodiekontwikkeling.

Gepubliceerd door  BOOT 29 september 2016