Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Acquisitiemogelijkheden voor de Keukentafel in Amsterdam West

Project

Na de succesvolle afronding van het pilotproject in Amsterdam Zuidoost wil BOOT het programma als vast onderdeel gaan uitrollen bij andere BOOT locaties. Hierbij is werving van 30 gezinnen per half jaar per stadsdeel essentieel. Hoe moet deze werving er in Amsterdam West uitzien?

  • Onderwerp: Jeugd en Educatie
  • Aantal Studenten: 3
  • Opleiding: Communicatie (Hogeschool InHolland)
  • Onderwijsprogramma: project
  • Studiejaar: 2
  • Stadsdeel/Buurt: Amsterdam West
  • Opdrachtgever: BOOT
  • Doelstelling: het opzetten van een plan ter acquisitie van gezinnen en financierders voor het uitrollen van de Keukentafel in Amsterdam West. 
  • (Beoogd) Resultaat: Een communicatieplan voor de acquisitie van de Keukentafel in Amsterdam West. 

Opdrachtomschrijving Drie InHolland studenten communicatie hebben een opzet gedaan voor de acquisitie. Conclusie: het commitment voor de Keukentafel in Amsterdam West moet eerst gedragen worden door vier schoolstichtingen in de buurt. Hieruit moet een samenwerking ontstaan die moet gaan zorgen voor de middelen en de gezinnen ter uitvoering van het programma. 

Gepubliceerd door  BOOT 20 oktober 2015