Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Ouderbijeenkomsten 'De Keukentafel'

21 jan 2016 10:17 | BOOT

Afgelopen najaar zijn de eerste ouderbijeenkomsten georganiseerd voor deelnemende ouders van het programma ‘De Keukentafel’. Het doel van deze bijeenkomsten is om ervaringen uit te wisselen tussen ouders en aandacht te besteden aan aanvullende onderwerpen die de ouders kunnen helpen in het creëren van een thuisleeromgeving.

In de eerste bijeenkomst stond het thema ‘het motiveren van kinderen’ centraal. Er werden, naast de theorie over externe en intrinsieke motivatie, handige tips voor de ouders gegeven. De ouders vonden deze tips zeer praktisch en zij gaven aan ze thuis toe te gaan passen. De tweede ouderbijeenkomst ging over het Nederlandse schoolsysteem. Veel ouders hebben zelf niet op een Nederlandse (basis en/of middelbare) school gezeten en vinden het lastig om te begrijpen hoe het schoolsysteem werkt. Met behulp van een schema en een duidelijk filmpje werd dit op een heldere wijze uitgelegd. Voor ouders was dit nieuwe informatie en ze gaven aan nu een beter beeld te hebben van de verschillende schoolkeuzes.

Ervaringen met ‘De Keukentafel’
Ervaringen vanuit de ouders met het programma ‘De Keukentafel’ zijn erg positief. Veel ouders leren van het spelenderwijs leren. Zo geeft een moeder aan dat ze nu zelf aan de hand van een verhaal tekeningen maakt met het kind om het kind het verhaal beter te laten begrijpen. Een vader geeft aan dat hij heeft geleerd dat geduld erg belangrijk is als je samen met het kind aan school zit. De student geeft daarin een voorbeeld. Ouders geven aan zich bewuster te zijn van wat hun kind kan en leuk vindt en daar meer begrip voor hebben.

Al met al hoorden we mooie positieve ervaringen die meegenomen worden bij de ontwikkeling van ‘De Keukentafel’. De volgende bijeenkomst, en alweer de laatste van deze ronde, zal in de eerste week van februari plaatsvinden. Eind februari zullen ook de laatste huisbezoeken plaatsvinden waarna begin maart 2016 de tweede ronde start van ‘De Keukentafel’. Hier zullen weer ongeveer 30 enthousiaste gezinnen en studenten starten met de ondersteuning. Tevens zullen voor zowel de gezinnen uit de eerste ronde, als uit de nieuwe ronde, ouderbijeenkomsten georganiseerd worden.

“We zijn met de student naar de bibliotheek geweest. En sindsdien pakt mijn zoontje een boek uit zichzelf. Dit heeft hij nog nooit eerder gedaan.” Moeder van Achmed (7 jaar)

“Wanneer ik eerst mijn kind iets probeerde uit te leggen luisterde ze niet, nu kijk ik hoe de student het doet en dat doe ik dan na. Mijn kind luistert nu ook als ik iets uitleg.” Moeder van Aicha (9 jaar)