Hogeschool van Amsterdam

BOOT

BOOT zoekt stagiaire de Amsterdamse Zaak

27 nov 2015 16:03 | BOOT

BOOT is per februari 2016 op zoek naar een derdejaars student die het team Wijkeconomie moet gaan versterken. Binnen dit thema werk je aan het programma de Amsterdamse Zaak.

Binnen het BOOT-thema Wijkeconomie ga je werken aan het programma ‘de Amsterdamse Zaak’. De huidige vorm, in samenwerking met gemeente Amsterdam, team Ondersteuning Ondernemers (het vroegere DWI), behelst het ondersteunen van (ex-)ondernemers bij het op orde krijgen van hun financiële administratie, met als eindresultaat dat zij succesvol belastingaangifte kunnen doen en door kunnen stromen in een schuldhulpverleningstraject. In dit kader coach je drie mbo-studenten, met als doel het op orde krijgen van de financiële administratie van deze (ex-)ondernemers. De Amsterdamse Zaak heeft gemiddeld 15 (ex-)ondernemers binnen trajecten in behandeling. Deze trajecten zijn extreem complex, om diverse redenen (bijvoorbeeld de afwezigheid van een deel van de administratie, interveniërende persoonlijke omstandigheden en of juridische problemen). Het is aan jou om iedere casus opzichzelfstaand te analyseren, hier een passende oplossing voor te bedenken en de mbo’ers te coachen in het uitvoeren hiervan.

Daarnaast werk je, op basis van de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan, aan een verdere ontwikkeling van het programma de Amsterdamse Zaak en de samenwerking tussen team Ondersteuning Ondernemers (gemeente Amsterdam) en de HvA. In dit kader ga je onderzoek naar de verbetering van het boekhoudproces. De stappen die voorafgaan aan het inboeken van administratie, na afloop van boekjaren, voor ex-ondernemers met een hoge schuldenpositie kan nog wel eens verschillen van de stappen voor het inboeken van administratie voor ‘gezonde’ ondernemers. De Amsterdamse Zaak zou graag inzichtelijk zien waarin dit van elkaar verschilt (tussen ondernemers en ex-ondernemers) om hier verbeterpunten uit te kunnen extraheren, met als doel een procesverbetering toe te kunnen passen binnen het programma.

TAKENPAKKET

  • Begeleiden van (ex-)ondernemers, in het traject van intake tot indienen belastingaangifte;
  • Coachen van 3 mbo-stagiaires bij het inboeken van administratie voor de cliënten van de Amsterdamse Zaak;
  • Onderzoeken en doorontwikkelen van het programma ‘de Amsterdamse Zaak’.

PROFIEL

  • Je bent maatschappelijk betrokken en geïnteresseerd in grootstedelijke problematiek;
  • Je beschikt over een uitstekend probleemoplossend vermogen;
  • Je werkt zelfstandig en toont initiatief;
  • Je zet graag de casus centraal in plaats van het proces;
  • Je beschikt over sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden;
  • Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift.

Als stagiair bij BOOT word je deel van een team van jonge ambitieuze mensen en krijg je de mogelijkheid echt iets te betekenen voor wijkgericht werken in de stad Amsterdam en haar grootstedelijke uitdagingen.

De stage is van februari  tot en met juni 2016, vijf dagen per week. De stagevergoeding is 350 euro per maand.