Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Ouderbijeenkomsten Jeugd en Educatie

6 mrt 2015 15:38 | BOOT

In februari jl. zijn er vier bijeenkomsten georganiseerd door in totaal 16 tweedejaarsstudenten van de opleiding Toegepaste Psychologie. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd voor de ouders waarvan de kinderen deelnemen aan de programma’s Schoolwerkondersteuning en ‘de Keukentafel’ in Amsterdam Nieuw-West en Zuidoost.

Ouderbijeenkomst “Leerlingvolgsysteem” (Schoolwerkondersteuning Nieuw-West)

Op 7 februari en 16 februari zijn er bijeenkomsten georganiseerd in Geuzenveld en Slotermeer voor de ouders die deelnemen aan het programma Schoolwerkondersteuning, Project Vooruit! en Studiezalen. Inhoudelijk werd er door gastsprekers van Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) een workshop gegeven over het leerlingvolgsysteem en CITO. Daarnaast hebben de studenten verteld hoe je kinderen kunt motiveren en hoe je om kan gaan als ouder met faalangstige kinderen. In Geuzenveld waren er 20 ouders aanwezig, waaronder drie vaders. De informatie van de bijeenkomst was vernieuwend voor de ouders. In Slotermeer waren er 28 enthousiaste ouders aanwezig, waaronder zeven vaders, die veel vragen stelden over het onderwerp. Er was tevens plek gemaakt voor de verschillende organisaties om zichzelf te vertegenwoordigen op een kleine markt. Ouders vonden het een inhoudelijk een leerzame presentatie en de avond was goed vormgegeven. In april zal de volgende voorlichting gegeven worden in Slotermeer. Deze voorlichting zal gaan over faalangst. De precieze datum komt nog.

Ouderbijeenkomst “Hoe kan ik mijn kind motiveren?” (De Keukentafel Nieuw-West en Zuidoost)

Op maandagochtend 9 februari vond er op BOOT Nieuw-West een ouderbijeenkomst plaats van het programma ‘de Keukentafel’. Het onderwerp voor deze ouderbijeenkomst was: “Hoe kan ik mijn kind motiveren?” Veel ouders hadden aangegeven moeite te hebben om hun kinderen te motiveren rondom schoolwerk. Er zijn verschillende onderwerpen besproken, zoals de soorten motivatie, manieren om een kind te motiveren, voorlezen en concentratieproblemen. Er waren 10 enthousiaste ouders aanwezig die erg leuk mee deden. De ouders gaven aan dat ze de ouderbijeenkomst interessant vonden en dat ze de handige tips meenemen om thuis zelf te oefenen. Maandag 30 maart staat de tweede bijeenkomst gepland over het aanvragen van toeslagen en fondsen. Deze zal worden gegeven in samenwerking met studenten van het Algemeen Maatschappelijk Spreekuur van BOOT.

Op BOOT Zuidoost is er op donderdagochtend 12 februari een ouderbijeenkomst georganiseerd. Voor de ouderbijeenkomst waren de ouders van ‘de Keukentafel’ in Zuidoost uitgenodigd, de opkomst was goed! Tijdens de ouderbijeenkomst werd er een kringgesprek gehouden over verschillende onderwerpen. Elke student besprak samen met de ouders één onderwerp. De onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn: communicatie tussen ouder en kind, huiswerk maken met het kind, motiveren van het kind, straffen en belonen en het belang van betrokkenheid van de ouders bij het kind. Tijdens de bijeenkomst konden de ouders allerlei ervaringen met elkaar delen en kregen zij van de studenten en van elkaar advies. Aan het eind gaven de ouders aan dat ze de bijeenkomst prettig hadden ervaren en de tips erg handig vonden. Donderdagochtend 19 maart staat de volgende ouderbijeenkomst gepland, het thema van deze bijeenkomst is ‘welzijn en gezondheid van het kind’.

Aankomende maanden staan er voor voor alle projecten nieuwe bijeenkomsten gepland rondom de thema’s welzijn, taal, gezondheid, onderwijs, etc. Mocht u meer informatie hierover willen, dan kunt u contact opnemen met keukentafel@hva.nl (voor het project ‘de Keukentafel’ in Nieuw-West of Zuidoost) of met swo@hva.nl (voor het project Schoolwerkondersteuning in Nieuw-West).