Hogeschool van Amsterdam

BOOT

SWO op Basisschool de Vlinderboom

15 sep 2014 16:47 | BOOT

BOOT gaat aankomend studiejaar (2014-2015) een pilot van Schoolwerkondersteuning draaien op basisschool De Vlinderboom. Elke woensdag wordt er van 14:15 tot 16:15 uur ondersteuning geboden op de basisschool. Vanaf 5 november 2014 gaat de ondersteuning van start. Er is plaats voor 45 kinderen.

De kinderen worden ingedeeld naar basisschoolgroep, in elke groep zitten maximaal vijftien kinderen. Zij worden begeleid door vier eerstejaarsstudenten van de opleiding Toegepaste Psychologie. Door meerdere begeleiders in te zetten op de groep, kan er veel persoonlijke aandacht aan de kinderen worden gegeven. De ondersteuning vraagt een bijdrage van drie euro per keer. Het programma duurt 30 weken, wat uitkomt op een totaalbedrag van 90 euro.

Schoolwerkondersteuning helpt de kinderen van basisschool De Vlinderboom uit Oud-West met het maken van hun schoolwerk, maar ook worden de kinderen geholpen bij zijn of haar taalontwikkeling, rekenvaardigheid, ontwikkeling van sociale vaardigheden en de motivatie ten opzichte van school. Het gaat dus om meer dan huiswerk alleen.

Voor effectieve schoolwerkondersteuning is contact met ouders en de school erg belangrijk. BOOT stelt samen met elk deelnemend kind een leerdoel op zodat er doelgericht wordt gewerkt. Gekoppeld aan dit leerdoel vindt er een intakegesprek plaats met ouders en kind en worden er tienminutengesprekken gehouden waarin de voortgang van uw kind met u wordt besproken.

Op deze manier creëert BOOT een unieke samenwerking tussen Amsterdamse kinderen en HvA-studenten die een positieve bijdrage levert aan de schoolprestaties en schoolmotivatie van uw kind. Wilt u uw kind aanmelden voor deze ondersteuning, stuur dan een e-mail naar swo@hva.nl onder vermelding van SWO De Vlinderboom. 

Heeft u als school ook interesse in deze ondersteuning, neem dan contact op met Emma Verspoor.