Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Nieuw bij BOOT: voeding en gezonde leefstijl

Studenten Voeding en Diëtetiek gaan de wijk in om voorlichting te geven over gezonde voeding

17 sep 2014 08:30 | BOOT

Dit semester gaan 53 studenten, verdeeld over 27 groepen van twee studenten, de wijk in om voor diverse organisaties (in totaal) 27 interventies te ontwikkelen op het gebied van voeding en gezonde leefstijl. Afgelopen week was de aftrap met een pitch van BOOT voor studenten van het HvA-domein Bewegen, Sport en Voeding.

De interventies worden bedacht en opgezet door derdejaars studenten Voeding en Diëtetiek, die gekozen hebben voor de minor Health Promotion. De studenten gaan het komende semester in alle vier de stadsdelen waar BOOT actief is (Zuidoost, Oost, Nieuw-West en West) kennis maken met verschillende doelgroepen en hun (voedings- en gezondheids)wensen inventariseren door middel van interviews. Op basis van deze informatie ontwikkelen de studenten een interventie op maat, die ze vervolgens ook uitvoeren. De organisaties (waar BOOT mee samenwerkt in dit project) en doelgroepen (waarop de in te richten interventie wordt gebaseerd) in de wijk lopen uiteen van buurtinitiatieven die samen koken, ouders van kinderen op het kinderdagverblijf, groepen mannen en vrouwen die werken aan meer zelfstandigheid en ouderen in de wijk. Alle betrokken organisaties hebben veel enthousiasme getoond bij de aanmelding voor dit project, met als motivatie: meer kennis en ervaring op doen over gezonde voeding. Dit is voor studenten een unieke kans om passende real life voedingsinterventies te bedenken en uit te voeren voor doelgroepen waar de nood het hoogst is; doelgroepen die in hun dagelijks leven niet de middelen en kennis hebben om zich bezig te houden met gezonde voeding en een gezonde levensstijl. Daarmee dragen de betrokken studenten niet alleen een steentje bij aan de gezondheid van specifieke doelgroepen, maar vooral ook gezamenlijk aan de algehele gezondheid van verschillende Amsterdamse wijken.