Hogeschool van Amsterdam

BOOT

De BOOT-awards

2 jul 2014 00:00 | BOOT

Op donderdag 19 juni druppelden de studenten en medewerkers binnen in Studio HvA voor alweer de tweede editie van de BOOT Awards. Tijdens deze feestelijke afsluiting kregen vier genomineerde projecten de kans om zich te presenteren aan het publiek en een prijsbeker en fles champagne te winnen. De genomineerde projecten waren:

Community development ergotherapie

Studenten Ergotherapie hebben onderzoek gedaan naar de eenzaamheid en sociale isolatie van bewoners. Daarbij zijn ze samen met de bewoners uit stadsdeel Oost op zoek gegaan naar veiligheidsinterventies. Naar aanleiding van de ingevulde enquêtes en de focusgroepen hebben zij een advies kunnen opstellen. De aanbevelingen die hieruit zijn gekomen zijn onder andere dat er meer focus zal moeten liggen op de faciliteiten en de veiligheid, een ontmoetingsplek realiseren en dat men mag weten wie je buren zijn.

Locatie: BOOT Oost
Periode: t/m juni 2014

Bestuurskunde: Buurtagenda en interventie Jan Maijenbuurt

Studenten van de opleiding Bestuurskunde hebben op een innovatieve manier bedacht om buurtagenda’s op te halen in de Jan Maijenbuurt in stadsdeel West. Naast het ophalen van agenda’s hebben zij buurtpicknicks georganiseerd in de wijk om de ontmoetingen tussen buurtbewoners te stimuleren met de medewerkers van het stadsdeel. Door de buurtpicknick maakt het de dialoog laagdrempeliger.

Locatie: BOOT West
Periode: t/m juni 2014

Atelier Stedelijke Vernieuwing: SmartCity

De studenten van Atelier Stedelijke Vernieuwing hebben hun presentatie anders aangepakt. In een interviewsessie met elkaar hebben zij hun ideeën gepresenteerd voor SmartCity ,waarvoor zij onderzoek hebben gedaan naar de beste manier van het oplossen van problemen in Nieuw-West. Deze oplossingen hebben zij gevonden door in gesprek te gaan met opdrachtgevers. Uit deze gesprekken kwam bijvoorbeeld dat er veel verschil zit in de kennis bij ouderen. Hiervoor hebben de studenten workshops met diverse thema’s gegeven aan ouderen om dit probleem op te lossen.  Naast het aandragen van oplossingen hebben zij ook onderzocht welke partijen ze kunnen betrekken bij SmartCity.

Locatie: BOOT Nieuw-West
Periode: t/m juni 2014

AND THE WINNER IS… OUDERBIJEENKOMSTEN IN NIEUW-WEST!

Het project van Krispijn Hagebos en Busra Kayapinar , twee derdejaars studenten Toegepaste Psychologie, werd aan het einde van de BOOT Awards door de jury uitgeroepen tot ‘ BOOT project van het jaar 2014’.  Vanwege hun interessante presentatie en de uitkomsten van het project mochten de studenten aan het einde van de show de eer, de prijsbeker en de champagne in ontvangst nemen.

In februari 2014 gingen Krispijn en Busra aan de slag met het opzetten en organiseren van de ouderbijeenkomsten in Nieuw-West met thema’s als voeding, veilig internetten en zakgeld geven. Het doel van de bijeenkomsten was om de ouders te betrekken bij het diverse aanbod en de programma’s van BOOT door een informerende rol in te nemen en in dialoog te gaan met de ouders.  Ze kwamen erachter dat de ouders gefixeerd zijn op de cijfers wat betreft het onderwerp school. De studenten hebben daarop ingespeeld door te informeren over de samenhang in het leerproces van de basisschoolkinderen. Hierbij hebben zij goed de theorie van Toegepaste Psychologie kunnen inzetten. Bijvoorbeeld dat sporten het leerproces stimuleert bij kinderen en de verschillende opvoedstijlen en de invloed daarvan. De grootste uitdaging van dit project was het vertalen van de verschillende theorieën naar de ouders.

Nieuwsgierig naar alle BOOT-projecten? Bekijk ons assortiment.