Hogeschool van Amsterdam

BOOT

De Keukentafel van start

19 nov 2013 15:00 | BOOT

In Amsterdam Zuidoost is BOOT afgelopen studiejaar begonnen met een nieuw project, 'De Keukentafel'. 30 Studenten van de opleiding Pedagogiek hebben de afgelopen weken voor het eerst huisbezoeken afgelegd bij gezinnen in Zuidoost. Hier zullen ze 15 weken aan de slag gaan met kinderen en ouders met het doel een steuntje in de rug te geven en schoolprestaties te bevorderen. Er wordt gefocust op het 'leren leren' en de onderdelen waar het kind nog moeite mee heeft, zoals bijvoorbeeld op het gebied van rekenen of begrijpend lezen.

Via de basisscholen de Polsstok en OBS Wereldwijs konden de afgelopen maanden ouders, van kinderen uit groep 3 tot en met 6, zich opgeven voor 'De Keukentafel'. Aankomende weken zullen zij een student van de Hogeschool van Amsterdam bij hun thuis ontvangen.

Een bijzonder aspect aan het project is dat de studenten in de loop van de weken steeds minder van de begeleiding zelf gaan doen, maar de ouders meer gaan coachen om deze rol op zich te nemen. Ouders moeten een vaste rol gaan nemen aan en in het project 'De Keukentafel'. De

keukentafel is de plek waar een kind na schooltijd aan zit om te vertellen hoe zijn of haar schooldag was, wat ze hebben geleerd of wat er moeilijk ging op school. Het is ook de plek waar de ouder zegt dat er geen televisie aangaat totdat eerst een stukje in een boek is gelezen.

Terugkijkend op de eerste paar weken kunnen we niet anders zeggen dan dat het project een succes lijkt. Studenten zijn erg enthousiast, de kinderen vinden het leuk en de ouders worden steeds nieuwsgieriger. Zo komen er steeds meer ouders bij de ondersteuning zitten. Tevens hebben verschillende ouders al gereageerd met uitspraken als: 'Eigenlijk had ik dit al jaren zelf moeten doen.' Ook stellen de ouders de studenten vragen over de begeleiding of leggen ze uit waarom ze door een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal onzeker zijn om hun kind zelf te begeleiden. Belangrijke stappen voor zowel ouders als kinderen.

Nu het project van start is gegaan, zullen de verdere ontwikkelingen zich in rap tempo opvolgen. Zo zijn studenten van de minor Health Promotion bezig om workshops voor de ouders te ontwikkelen over gezonde voeding en beweging. Daarnaast staan de studenten van de BOOT-spreekuren klaar om ouders te ondersteunen bij maatschappelijke, juridische of financiële problemen. Een multidisciplinaire aanpak waarbij niet alleen studenten met verschillende achtergronden bij zijn aangesloten maar ook diverse organisaties uit de wijk en er steeds nauw contact met de scholen is.

Tevens zijn voor de theoretische kennis een drietal lectoren van de Hogeschool van Amsterdam verbonden aan het project. Dit is om te zorgen dat de laatste theorieën op het gebied van opvoeden en ondersteuning worden gebruikt, maar ook dat geleerde lessen uit de praktijk hun weg terugvinden naar de opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam.

Een veelbelovende start van een project waarbij zowel ouders, kinderen, studenten, docenten, onderzoekers en organisaties betrokken zijn en het mes aan heel veel verschillende kanten snijdt. Wilt u meer weten over 'De Keukentafel', heeft u een leuk idee of wilt u deelnemen? Neem dan contact met ons op via keukentafel@hva.nl .