Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Studenten van de spreekuren zien trend in woonvragen

25 mrt 2013 13:27 | BOOT

Studenten van de spreekuren zien een trend in hulpvragen over wonen. Zo worden cliënten op een ander adres gehuisvest dan in het contract vermeld staat. En in plaats van een zelfstandige woning met twee slaapkamers krijgen zij één kamer en moeten zij de keuken en badkamer delen met nog drie gezinnen.

De laatste maanden worden er steeds meer vragen tijdens de spreekuren gesteld rondom hun woonsituatie. Veel van deze cliënten verkeren in een situatie waarbij ze met hun rug tegen de muur staan en niet op de hoogte zijn van de situatie in Nederland omtrent het woningbeleid.

Vaak hebben ze in een eerder stadium op basis van goed vertrouwen een huurovereenkomst getekend maar daarna komt de hele ellende. En erger is nog het feit dat de huisbaas hen helpt bij het inschrijven bij de gemeente en het aanvragen van huurtoeslag. Het grootste probleem is echter dat deze cliënten moeilijk zijn te helpen omdat ze daarmee het dak dat ze op dit moment boven hun hoofd hebben op het spel zetten.

BOOT Zuidoost heeft deze vragen doorgegeven aan de instanties en zal komend semester een project hierover starten. In dit project gaan studenten (sociaal juridische dienstverlening) onderzoeken hoe deze problemen opgelost kunnen worden. Zodat op deze manier deze huisbazen kunnen worden aangepakt en dat de cliënten hun weg vinden naar een passende woning.

Tot slot kwamen er de laatste maanden ook verschillende internationale studenten met problemen die te maken hadden met onderhuur in Amsterdam Zuidoost. Het internationale bureau van de Hogeschool van Amsterdam en BOOT Zuidoost hebben daarop de banden aangehaald en afspraken gemaakt hier scherp op toe te zien en elkaar hierin te ondersteunen waar nodig.