Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Projectaanvraag

Heeft u een projectaanvraag en wilt u dat BOOT op zoek gaat naar een geschikte projectopdrachtgever? Volg dan het stappenplan en wij nemen spoedig contact met u op. Wij zien uit naar een prettige en voor alle betrokken partijen productieve samenwerking!

  1. Aanvraag Vul het projectaanvraagformulier in, met daarin uw projectplan of hulpvraag aangevuld met doelstelling, doelgroep, doelgebied en eventuele andere partnerorganisaties.
  2. Intake Op basis van uw projectaanvraag zal een medewerker van BOOT contact met u opnemen en een afspraak maken. Tijdens deze afspraak is het de bedoeling de projectaanvraag verder te verduidelijken om zo een idee te krijgen van de mogelijke matches met de stad.
  3. Matching In deze fase gaat BOOT op zoek naar de juiste opdracht in de stad. Hier is het van belang dat het niveau, de omvang en het tijdsbestek passen in de eisen van zowel u als de opdrachtgever.
  4. Voorstel Op het moment dat er mogelijke matches uit fase 3 voortkomen, zal BOOT dit aan u terugkoppelen om te komen tot een projectvoorstel waarbij het project duidelijk wordt afgebakend. Op dit moment worden ook heldere afspraken gemaakt over proces, begeleiding en beoordeling.
  5. Start Project Vervolgens zal het project van start gaan volgens de gemaakte afspraken. Vanzelfsprekend zullen op gezette tijden tussenevaluaties plaatsvinden.
  6. Afronding Project De afronding van het project betekent dat alle gemaakte afspraken zijn nagekomen en de gewenste producten zijn opgeleverd.
  7. Evaluatie Tijdens de evaluatie zal met alle partijen gekeken worden naar het gehele proces en vooral of de resultaten van het gewenste niveau zijn. Tevens is dit het moment om nieuwe vragen/vervolgprojecten te formuleren en initiëren.

Gepubliceerd door  BOOT 14 oktober 2015