Hogeschool van Amsterdam

HvA Bibliotheek

Pure

Onderzoeksinformatie vastleggen

Onderzoekers van de HvA kunnen in Pure de gegevens over hun publicaties en andere onderzoeksoutput vastleggen. Pure kan ook worden gebruikt voor rapportage.

Pure logo

Toegang aanvragen

De Pure-gebruikers van de Kenniscentra en van de afdeling Onderwijs en Onderzoek (O2) hebben toegang tot Pure. Heb je nog geen toegang en heb je dit voor je werk nodig? Vraag dan toegang aan bij de beheerders van jouw Kenniscentrum (zie onder voor contactgegevens).

Inloggen in HvA-Pure

 1. Ga naar https://pure.hva.nl/admin
 2. Log in met je HvA-ID

Publicaties toevoegen

Je kunt op drie manieren publicaties toevoegen aan Pure: importeren uit databases, uit files en handmatig.
Is de publicatie beschikbaar via een database waartoe Pure toegang heeft, bijvoorbeeld Web of Science of Scopus, dan kun je deze direct importeren vanaf de database naar Pure.

 1. Klik op de groene ‘Add new’ knop rechts
 2. Klik bij ‘Research output’ op Import from online source
 3. Controleer de juistheid van de gegevens 

Je kunt ook importeren vanuit een bestand in RIS of BiBTeX formaat:

 1. Klik op de groene ‘Add new’ knop rechts
 2. Klik bij ‘Research output’ op Import from file.

Is het bovenstaande niet van toepassing, dan kun je de gegevens zelf invullen:

 1. Klik op de groene ‘Add new’ knop rechts
 2. Kies het bijbehorende template
 3. Vul tenminste alle met rode asterix gemerkte velden in
 4. Klik op ‘Save’ onderaan de pagina. Zonder klikken op ‘Save’ gaat alle invoer verloren

Naast publicaties kun je andere output toevoegen zoals ‘Activities’ en ‘Press / media’. Voorbeeld van een ’Activity’ is een voordracht houden, deelname aan een tijdschriftredactie, organisatie van een conferentie. Voorbeeld van ‘Press / media’ is deelnemen aan een radiointerview. 

Niet-HvA-publicaties

In Pure is een optie om publicaties vanuit een eerder of ander dienstverband dan de HvA te registreren. Daarvoor dien je de publicatie als 'external' toe te voegen: dat wil zeggen dat er geen enkele HvA affiliatie in het blok ‘Authors and affiliations’ voorkomt. 

Bij import van een record

 1. Open het geïmporteerde record
 2. Scroll naar het kopje ‘Authors and affiliations’.  Zorg ervoor dat jouw auteursnaam als ‘Internal person’ vermeld blijft staan. Wat je dient te veranderen zijn de affiliaties van jou en die van eventuele interne co-auteurs
 3. Controleer de affiliaties van jou en die van eventuele interne co-auteurs (de affiliaties van co-auteurs die ‘External person’ zijn laat je buiten beschouwing). Verwijder alle HvA-affiliaties. Gebruik hiervoor de mintekens aan de rechterkant
 4. Klik vervolgens op ‘Edit’ achter jouw naam. Ga naar het subkopje ‘Affiliation on the research output’. Klik op ‘Affiliate to an external organisation’, typ bij ‘Search’ in: ‘nonHvA’ en klik op 'Update'.

Herhaal deze stap voor eventuele interne co-auteurs. 

Op deze manier krijgt jouw publicatie via deze stap het label ‘nonHvA’. Wil je de specifieke naam van jouw externe organisatie vermelden i.p.v. het label ‘nonHvA’? Dat is mogelijk. Voeg deze als volgt toe via ‘Edit’:
- Klik op ‘Create external organisation’, vul de naam van de externe organisatie in
- Klik op ‘Create’ en daarna op ‘Update’

Bij (handmatige) nieuwe invoer van een record

 1. Maak een nieuw record aan en vul de velden in
 2. Scroll naar het kopje ‘Authors and affiliations’: klik op ‘Edit’ achter jouw naam als auteur. Vink vervolgens bij ‘Affiliation on the research output’ alle HvA-affiliaties uit!
 3. Klik daarna op ‘Affiliate to an external organisation’, typ bij ‘Search’ in: ‘nonHvA’ en klik op 'Update'

Op deze manier krijgt jouw publicatie via deze stap het label ‘nonHvA’. Wil je de specifieke naam van jouw externe organisatie vermelden i.p.v. het label ‘nonHvA’? Dat is mogelijk. Voeg deze als volgt toe via ‘Edit’:
- Klik op ‘Create external organisation’, vul de naam van de externe organisatie in
- Klik op ‘Create’ en daarna op ‘Update’

 1. Voer stap 2 en 3 uit ook voor indien je andere interne co-auteurs toevoegt: vink hun HvA- affiliaties uit via ‘Edit’ (zie stap 2) en ken een externe affiliatie toe (stap 3)
 2. Controleer ten slotte voordat je de publicatie op slaat dat bij jouw naam en bij die van eventuele interne co-auteurs geen enkele HvA-affiliatie meer staat vermeld

My personal tasks

‘My personal tasks’ toont taken die samenhangen met de status van je publicaties. Het geeft een overzicht van alle openstaande taken voor de onderzoeker.

Deze tab toont de onderzoeker alle (onderzoeks)output waarvan de status in het output template staat op ‘Entry in progress’. Deze status betekent dat de onderzoeker kan invoeren zolang hij deze invoer niet afrondt. Zolang de onderzoeker deze invoerfase nog niet wil afronden blijft het artikel op ‘Entry in progress’ staan.  Voorbeeld van een ‘personal task’ is als een onderzoeker begonnen is met de invoer van een artikel in Pure, maar deze invoer nog niet heeft voltooid. Dan staat dit artikel de volgende keer dat hij inlogt in Pure vermeld onder ‘My personal tasks’ bij het subkopje ‘Pending research output’. 

Wil je de invoer van een publicatie afronden? Open de publicatie en verander helemaal onderaan in het scherm de status van ‘Entry in progress’ naar ‘For approval’ en klik op ‘Save’.  Vervolgens zal het niet langer verschijnen als ‘Pending research output’ bij ‘My personal tasks’.

Open access publiceren

Als je een tijdschrift selecteert, wordt onder ‘RoMEO color’ informatie getoond over publiceerbaarheid in open access. Ook regels die de uitgever stelt rond open access, bijvoorbeeld embargoperiodes, zijn hier te vinden. Je publicaties die nog niet open access beschikbaar zijn, maar dat volgens de uitgeversregels wel kunnen worden, zijn te vinden ‘My Personal tasks’ onder ‘Open access research output without full text’.

Pure kan publicaties open access beschikbaar maken. Ze zijn dan voor iedereen zonder drempels te raadplegen en vindbaar via de HBO Kennisbank. Je publicatie is daarmee voor iedereen terug te vinden via zoekmachines als Google. Ook zullen in de toekomst de publicaties getoond kunnen worden op de HvA-medewerkerspagina’s. 

Gebruik de knop ‘Electronic version(s), and related files and links’ om:

 • de uitgevers-pdf te uploaden voor verificatie
 • deze open access te publiceren als dat auteursrechtelijk is toegestaan (kies voor ‘open’).
 • Zo niet: kies voor ‘closed’ of ‘embargoed’. In dit geval kun je zichtbaarheid en toegankelijkheid van de publicatie vergroten door, indien dat auteursrechtelijk wel is toegestaan, de post- of pre-print (eventueel na een kort embargo) ‘open’ of ‘embargoed’ te uploaden.
 • de DOI of link naar de publicatie op het web toe te voegen voor verificatie. Is er geen DOI beschikbaar, plaats dan de link naar de publicatie bij de uitgever. Geïnteresseerden kunnen dan eenvoudig (eventueel tegen betaling) de originele versie vinden. De Bibliotheek gebruikt de link om de bibliografische gegevens te verifiëren.

De beschrijving wordt nu, indien toegestaan incl. toegang tot de publicatie, getoond in de HBO Kennisbank

Automatisch zoeken

Via ‘Automated search’ kan je automatisch een aantal databases laten scannen op zoek naar publicaties die op jouw naam staan. Klik hiervoor op ‘Personal overview’, vervolgens op ‘Edit profile’ en klik op ‘Automatic search’.

Desgewenst kun je een e-mail ontvangen zodra er nieuwe resultaten zijn. Naamsvarianten kun je voor elke database apart specificeren in de instellingen onder ‘Person-profile’. Resultaten van deze zoekacties zijn te vinden onder ‘My personal tasks’ als ‘Candidates found in [naam database]’. Bij elk resultaat kun je kiezen om dit te importeren in Pure,  of te verwijderen (daarna wordt het niet meer getoond).

Berichtgeving

Pure genereert een bericht wanneer:       

 • iemand anders jouw publicaties of activiteiten heeft gewijzigd, bijvoorbeeld als je bent toegevoegd aan een onderzoeksoutput
 • er een ‘comment’  is met betrekking tot je publicaties 

In ‘My messages’ aan de rechterkant van het scherm zijn deze berichten te zien. Desgewenst kunnen de berichten ook via e-mail worden ontvangen.

Veranderen van de e-mail instellingen

 1. Klik op je gebruikersnaame bovenin rechts
 2. Selecteer de gewenste e-mail frequentie voor elk soort bericht
 3. Klik onderaan op Save.

Items claimen / disclaimen

Verwacht je een bepaalde publicatie in Pure, maar staat het nog niet in je publicatielijst, dan kun je ernaar zoeken door te klikken op het rode kruisje vóór ‘My content’. Zo krijg je toegang tot alle inhoud van Pure en kun je een zoekactie doen.

Wil je de publicatie toevoegen aan je eigen lijst, klik op het tandwiel en dan op ‘Claim content’.

Gebruik het tekstveld om een korte motivatie toe te voegen. Zodra de Bibliotheek je naam heeft toegevoegd aan het auteursveld van de publicatie, krijg je een bericht en zal de publicatie zichtbaar zijn in je lijst.

Items disclaimen

Wanneer er publicaties in jouw lijst staan die niet aan jou zijn gerelateerd, klik op het tandwieltje en kies ‘Disclaim content’. Gebruik het tekstveld om een korte motivatie toe te voegen. Zodra de Bibliotheek je naam uit het auteursveld heeft gewist, krijg je een bericht en zal de publicatie niet langer zichtbaar zijn in je lijst.
Dit is ook van toepassing op identieke items.

Deze procedure is ook van toepassing bij dubbele records/registraties.

Een collega autoriseren

In Pure kun je een collega autoriseren jouw onderzoeksoutput te registreren.

 1. Klik op je HvA-ID rechtsboven en kies ‘Trusted users’.
 2. Voer de naam van de collega in.

De eerstvolgende keer dat de collega inlogt op Pure krijgt hij/zij de optie om namens jou mutaties aan te brengen.

Validatie

Om de kwaliteit van de gegevens te bewaken kent Pure voor publicaties een validatieproces in vier stappen, die achtereenvolgens worden gezet door de onderzoeker, de Pure-beheerder van het Kenniscentrum en de Bibliotheek.

Stap

door

Beschrijving

 Entry in progress

 Onderzoeker

Na klikken op Save wordt deze fase afgerond en de status wordt ‘For approval’.

Wil je de invoerfase nog niet afronden? Zet dan de status terug naar ‘Entry in progress’.

Ben je begonnen met de invoer, maar heb je nog niet op Save geklikt, dan wordt deze publicatie vermeld onder ‘My personal tasks’ bij het subkopje ‘Pending research output’.

Wil je de invoer afronden? Open het item en verander onderaan de status van ‘Entry in progress’ naar ‘For approval’ en klik op ‘Save’. 

For approval

Pure-beheerder Kenniscentrum

Daarna verschijnt de publicaties in de takenlijst van de Pure-beheerder van het Kenniscentrum ter goedkeuring. Onderzoekers kunnen nog steeds wijzigingen aanbrengen.

Approved

Pure-beheerder Kenniscentrum

Na goedkeuring door de beheerder van het Kenniscentrum krijgt de publicatie de status ‘Approved’.  Onderzoekers kunnen geen wijzigingen meer aanbrengen, de Pure-beheerder wel. De publicatie komt in de werklijst van de Bibliotheekmedewerker.

 Validated

Bibliotheek

Na verificatie van de bibliografische gegevens geeft de Bibliotheekmedewerker de status:  ‘Validated’. De publicatie is daarna niet meer te wijzigen door onderzoekers en beheerders, alleen door de Bibliotheek.

 

Verdere ondersteuning

In Pure zelf is ondersteunende informatie beschikbaar: klik rechtsonder in het scherm op Help and support. Hier vind je een Engelstalige handleiding en videofilmpjes. Heb je vragen over toegang tot of het gebruik van Pure, of wil je reeds gevalideerde informatie laten corrigeren, neem dan contact op met de contactpersoon voor jouw faculteit. 

Kenniscentrum FOO, CARE

Kenniscentrum FMR, AKMI

en Ingrid ten Hulsen
e-mail: i.tenhulsen@hva.nl
telefoon: 06 2115 8910

Kenniscentrum FDMCI, Create-IT

Kenniscentrum FG, ACHIEVE

 • mw.  W. Boerboom- Possel

Kenniscentrum FT

Kenniscentrum FBSV

Kenniscentrum FBE, CAREM

Kom je er met de lokale beheerder niet uit, neem dan contact op met de centrale beheerders van Pure van de Bibliotheek via pure@hva.nl.

Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 20 oktober 2017