Hogeschool van Amsterdam

HvA Bibliotheek

Open access

Alle HvA-onderzoeksresultaten open, vindbaar en bruikbaar

Het CvB heeft besloten tot uitvoering van een open access plan conform recente richtlijnen zoals Horizon2020 van de Europese Unie en nieuw NWO/SIA-beleid. Dit is een belangrijke stap om al het onderzoek van de HvA beter vindbaar, vrij toegankelijk en bruikbaar te maken. Open access publicaties kunnen hiermee snel en effectief verspreid worden via readers, websites en andere onderzoeksmedia. De HvA loopt hiermee voorop om de 100 procent doelstelling van de Nederlandse overheid te behalen.

Open access beleid

De kern van het open access beleid ‘Onderzoeksresultaten HvA: Open, vindbaar en bruikbaar’ kan als volgt worden samengevat:

 • Nadat Pure volledig in gebruik is genomen, dienen alle HvA-publicaties  uit 2015 en later verplicht te worden gedeponeerd in de HvA-repository
 • Van nieuwe HvA-publicaties dient, nadat Pure in gebruik is genomen, direct na acceptatie, en dus voor publicatie door de uitgever, de finale peer-reviewed manuscriptversie (die door de uitgever is geaccepteerd en waarin de wijzigingen na de peer review zijn opgenomen) in de HvA-repository te worden gedeponeerd
 • Publicaties die niet zijn gedeponeerd, worden door het management, personeelszaken en de leden van de evaluatiecommissies in beginsel niet meegenomen in verslaglegging (zoals in het jaarverslag en in de onderzoeksevaluatie)
 • Auteurs kunnen op verzoek van de uitgever een opt-out/open access waiver aanvragen. Zonder waiver dienen geaccepteerde manuscriptversies direct open access gepubliceerd

Stappenplan

Het open access stappenplan (pdf) biedt auteurs drie mogelijkheden om open access te publiceren:

 1. Publiceren bij de uitgever en de manuscriptversie van de publicatie via PURE in de repository publiceren
 2. Direct open access via het HvA Open-fonds
 3. Open access via de eigen HvA-onderzoeksserie

Iedere optie zorgt ervoor dat eventuele toegangsbarrières voor verspreiding van HvA-onderzoeksproducten zoveel mogelijk worden weggenomen. HvA-onderzoeksresultaten kunnen zo worden gebruikt in het onderwijs, weten een breder publiek te bereiken en gebruik voor verder onderzoek en ontwikkeling wordt eenvoudiger.

Vragen? Neem contact op met het open access team via openaccess@hva.nl

Deponeer een manuscriptversie van de publicatie via PURE in de repository

Om alle publicaties van de HvA beter vindbaar, voor iedereen vrij toegankelijk en bruikbaar te maken worden in beginsel alle publicaties via het onderzoeksregistratiesysteem Pure open access in de HvA-repository gepubliceerd. Hierdoor kunnen open access publicaties straks in readers of op websites worden opgenomen.

Wat wordt er van de auteur verwacht?

De corresponderende auteur, of indien er geen HvA-corresponderende auteur is, een HvA-auteur, zorgt dat HvA-publicaties z.s.m. open access worden gepubliceerd in de HvA-repository. Publicaties worden in beginsel open access gepubliceerd. Indien een uitgever niet wil meewerken kan de auteur op verzoek van de uitgever een ‘waiver’ aanvragen bij openaccess@hva.nl

waar deponeren?

Materialen worden via het onderzoeksregistratiesysteem Pure geüpload en worden dan gearchiveerd in de institutionele repository van de HvA.

wanneer deponeren?

Direct na acceptatie, maar uiterlijk op de officiële verschijningsdatum. Dit geldt ook voor publicaties onder embargo. Het embargo kan in het onderzoeksregistratiesysteem worden meegegeven. De auteur ziet er in samenwerking met de Bibliotheek op toe dat deze publicaties niet voor de gemelde embargodatum open toegankelijk worden gemaakt.

Upload nieuwe publicaties bij voorkeur direct na acceptatie. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat publicaties die snel na acceptatie open access beschikbaar zijn, beter worden geciteerd.

welke versie?

Indien de uitgever dit toestaat: de uitgeversversie, of alternatief: de postprint. Een post-print is het definitieve peer-reviewed manuscript geaccepteerd voor publicatie, inclusief de aanpassingen na de peer review, maar zonder de lay-out van de uitgever en wordt ook wel finale auteursversie genoemd. Pure geeft bij meer dan 22.000 tijdschriften aan wat het open access beleid van de uitgever is, en welke versie (post-print of uitgeversversie) onder welke voorwaarden (bijvoorbeeld een embargo) open access mag worden gepubliceerd. De auteur uploadt de versie die (op termijn) open access mag worden gepubliceerd; en geeft indien noodzakelijk een embargodatum mee.

Direct open access via het HvA Open-fonds

De HvA vergoedt onder de volgende voorwaarden de kosten voor open access publiceren in peer reviewed tijdschriften. De voorwaarden zijn:

 1. Er is geen andere financier (bijv. SAE/RAAK, NWO, EC) die de kosten vergoedt.
 2. Het tijdschrift moet staan vermeld in de Directory of Open Access Journals (DOAJ).
 3. De corresponderende auteur van de publicatie vermeldt in de affiliatie duidelijk de ‘Hogeschool van Amsterdam’ of ‘Amsterdam University of Applied Sciences’.
 4. De auteur garandeert duurzame toegang door de open access publicaties via Pure in de HvA-repository te uploaden. De auteur kan de uitgeversversie uploaden of indien gewenst de post-print direct na acceptatie uploaden (‘early access’).
 5. Er is nog voldoende financiering. 

Met FrontiersPLoSPeerJSpringerOpen en BioMed Central zijn overeenkomsten gesloten, zodat medewerkers, (zolang de voorraad strekt) gebruik kunnen maken van deposits bij deze uitgevers. 

Instructies voor de auteur:

 • BioMed Central: Binnen het HvA netwerk zullen HvA-auteurs automatisch worden herkend; gebruik buiten het HvA netwerk VPN of selecteer ‘Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS)’ in de drop-down lijst.
 • Frontiers: Bij het aanbieden van het manuscript moet de auteur ‘Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS)’ te selecteren in een drop-down box.
 • PeerJ: Er zal een pop up window verschijnen wanneer het artikel wordt aangeboden vanuit het HvA netwerk. Gebruik buiten het HvA netwerk VPN. Klik vervolgens in de pop up op de link ‘See if you qualify’.
 • PLoS: Selecteer in de ‘Institutional Fee Support section’ in de ‘editorial manager tool’ ‘Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS)’. Meer informatie.
 • SpringerOpen: Binnen het HvA netwerk zullen HvA-auteurs automatisch worden herkend; gebruik buiten het HvA netwerk VPN of selecteer ‘Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS)’ in de drop-down lijst.

Voor overige open access tijdschriften in de DOAJ geldt dat de auteur voor het aanbieden van het manuscript een reservering vraagt bij het fonds (openaccess@hva.nl). Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat de auteur achteraf voor verrassingen komt te staan. Indien het fonds is uitgeput en er geen financiering meer is, dient de auteur namelijk zelf zorg te dragen voor betaling.

Open access via de eigen HvA-onderzoeksserie

Veel kenniscentra geven al zelf publicaties uit, maar dat publicatieproces kan worden verbeterd door standaardisatie van de vormgeving, een sterkere profilering van de HvA, het inbouwen van enige kwaliteitscontrole, het verlenen van een licentie (voor hergebruik), een stabiele URL en het meegeven van een citatieadvies. Samen met Publishing Lab wordt een moderne, op tablets en smartphones goed leesbare HvA-serie opgezet

Wat wordt er van de auteur verwacht?

De auteur(s) laten de publicatie reviewen en bieden de publicatie na de review aan de bibliotheek aan. Om in de HvA-serie te kunnen publiceren dient de publicatie te worden onderworpen aan een reviewproces. De redactie wordt op de publicatie vermeld. Een junior onderzoeker kan altijd publiceren onder redactie van de lector en/of kan een externe reviewer benaderen; lectoren publiceren zelfstandig onder een samen te stellen HvA-redactie, de redactie van een kenniscentrum of kunnen een externe reviewer benaderen.
De publicatie wordt aangeleverd volgens het template.

Wat krijg je ervoor terug?

Het voordeel is dat open access publicaties die in Pure zijn geüpload goed zijn te vinden in zoekmachines als Google Scholar, maar ook in bijv. OpenAIRE en Narcis. Het doel van open access is dan ook een maximaal gebruik van producten van HvA-medewerkers door toegangsbarrières (zoals betaalde toegang) van de huidige producten weg te nemen, een breder publiek te bereiken (wetenschappers, bedrijfsleven, burgers etc.) en nieuwe systemen te ontwikkelen die deze producten beter zichtbaar en toegankelijk maken.

Vragen

Vragen? Neem contact op met het open access team via openaccess@hva.nl

Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 15 december 2017