Hogeschool van Amsterdam

Gastcolleges, Assessment en Trainingen

Geef samen met de HvA inhoud aan het onderwijs. Als professionale organisatie bent u van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren door het geven van een presentatie over een bepaald vakgebied.

Ook nodigen wij regelmatig recruiters van diverse bedrijven uit voor het verzorgen van sollicitatietrainingen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om als assessor studenten te toetsen op hun competenties en opgedane praktijkervaring.

Voor u zijn dat mooie gelegenheden om uw organisatie te profileren bij toekomstige werknemers. Tegelijkertijd levert u een belangrijke bijdrage aan de opleiding; als deskundige draagt uw externe blik en praktijkervaring bij aan de vormen van de professional van de toekomst.   Voor ons is het een goede manier om de praktijk en de opleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en daarmee onze studenten optimaal voor te bereiden op hun toekomstige baan en werkomgeving. 

Neem voor meer informatie contact op met het stage- en afstudeerbureau van uw sector.  

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 11 februari 2015