Hogeschool van Amsterdam

Adviesraad

Op het niveau van een Onderwijsadviesraad (OAR) en een Beroepenveldcommissie (BvC) zoekt de HvA professionals die zitting willen nemen om de HvA als beroepsopleider voor de regio Groot Amsterdam te versterken. Als organisatie kunt u zich hieraan verbinden.

Opleidingen, clusters van opleidingen, minoren en het Studium Excellentie hebben adviesorganen van externen geformeerd, om het onderwijs tegen het licht van de praktijk te houden. Leden van deze adviesraden zijn professionals met een bewezen staat van dienst binnen hun vakgebied.

Neem voor meer informatie contact op met het stage- en afstudeerbureau van uw sector

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 11 februari 2015