Hogeschool van Amsterdam

Samenwerken

Studenten opleiden gaat veel beter als hogescholen samenwerken met bedrijven. Want een beroepsopleiding moet goed aansluiten op het latere beroep.

Samenwerkingsverbanden

De HvA werkt daarom samen met:

• werkgevers
• bedrijven
• (kennis)instellingen
• koepelorganisaties.

Zo is de HvA actief in de Amsterdam Academic Alliance (AAA), een samenwerkingsverband van de HvA, UvA, VU en Hogeschool Inholland.

Praktijkgericht onderzoek

In de zeven kenniscentra en onze professionele onderzoekslabs kunt u praktijkgericht onderzoek voor uw bedrijf laten uitvoeren.

Penvoerder

Ook is de HvA penvoerder van twee Centers of Expertise (CoE’s):  Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise en het  Centre of Expertise Logistiek. Binnen de CoE’s wordt ook intensief met bedrijven samengewerkt.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 12 april 2016