Hogeschool van Amsterdam

Samenwerken

Studenten opleiden gaat veel beter als hogescholen samenwerken met bedrijven. Want een beroepsopleiding moet goed aansluiten op het latere beroep.

Samenwerkingsverbanden

De HvA werkt daarom samen met:

• werkgevers
• bedrijven
• (kennis)instellingen
• koepelorganisaties.


Praktijkgericht onderzoek

In zeven kennisgebieden en onze professionele onderzoekslabs kunt u praktijkgericht onderzoek voor uw bedrijf laten uitvoeren.

Penvoerder

Ook is de HvA penvoerder van het Centers of Expertise (CoE) Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise. Binnen het CoE wordt ook intensief met bedrijven samengewerkt.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 31 december 2018