Hogeschool van Amsterdam

Archiefschool

Archiefassistent: module Toegankelijk maken

Workshop

Archiefassistenten houden zich bij verschillende archiefdiensten ook bezig met het toegankelijk maken van archieven.

Programma

In deze module leert u een eenvoudig archief te ontsluiten en worden achtergronden van en ontwikkelingen in het toegankelijk maken behandeld. Alle stappen van de archiefbewerking komen aan de orde.

De nadruk ligt hierbij op de vervaardiging van een inventaris of gestructureerde plaatsingslijst van een eenvoudig archief uit de archiefdienst waar de student werkt.

De verworven kennis en vaardigheden oefenen de archiefassistenten aan de hand van een projectarchief(je) dat zij in de eigen archiefdienst bewerken tijdens de module.

Data

  • Dinsdagen
  • 18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december 2018. Vervolg op 8, 22 januari en 5 februari 2019.
  • ‚ÄčTijden: 9.30 - 12.30 uur.

Docent

Drs. Maaike Lulofs is de docent van de module Toegankelijk maken. Maaike Lulofs is als docent-onderzoeker archivistiek verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.

Kosten

De module kost 525,- euro.

Studiebelasting

Een module bestaat over het algemeen uit acht lessen verdeeld over een periode van tien weken. De gemiddelde studiebelasting per module is: 

  • 24 contacturen (8 lessen van 3 contacturen) 
  • 24 uren voorbereiding (gemiddeld voor de gehele module)
  • 4 uren voor de eindopdracht of eindtoets

Diploma

Het diploma Archiefassistent geeft aan dat de archiefassistent archivistische basiskennis en vaardigheden heeft verworven. De archiefassistent is in staat om taken op het gebied van dienstverlening en archiefbeheer in een breder kader te plaatsen. Hij voert zijn werk zelfstandig en servicegericht uit, met respect voor het archiefmateriaal dat hij beheert en beschikbaar stelt.

Toelatingseisen: werkzaam bij een archiefdienst

De opleiding Archiefassistent heeft een duidelijke instroomeis: de studenten dienen te werken bij een archiefdienst (gemeentearchief, stadsarchief of historisch centrum) of een erfgoedinstelling, die historische archieven beheren. De student Archiefassistent heeft een contract van minimaal 16 uur per week, als werknemer, als vrijwilliger of stagiaire of is gedetacheerd vanuit een re√Įntegratiebureau.   

De opleiding Archiefassistent en archiefpraktijk sluiten nauw bij elkaar aan. Per instelling kunnen maximaal twee medewerkers deelnemen aan een module. De opleiding is op mbo-niveau.

Voor alle duidelijkheid: de opleiding Archiefassistent is niet bedoeld voor medewerkers post en archief van bedrijven of overheden.

Leslocaties

De opleiding Archiefassistent wordt op verschillende plaatsen gegeven, overwegend in Amsterdam. Daarnaast wordt per module een of twee werkbezoeken aan een archiefinstelling gebracht. De locaties worden tijdig bekend gemaakt.

De huidige leslocaties zijn:

  • Benno Premselahuis (Hogeschool van Amsterdam)
  • Theo Thijssenhuis (Hogeschool van Amsterdam)
  • Aristo Zalen Amsterdam

 

Gepubliceerd door  Archiefschool 23 januari 2018