Hogeschool van Amsterdam

Archiefschool

Archiefassistent: Module Geschiedenis

Workshop

De archiefassistent vertaalt onderzoeksvragen van archiefgebruikers naar de instellingen of personen die zich met het betreffende onderwerp hebben bezig gehouden.

Programma module 

De module Geschiedenis plaatst het ontstaan en functioneren van deze instellingen en personen in een brede historische context. De archieven worden zo herkenbaar voor de archiefassistent en voor de archiefgebruiker. U leert hoe u archiefgebruikers goed en effici├źnt begeleidt bij hun onderzoek in de archiefdienst waar u werkt.

Data

  • Woensdagen
  • 12, 19 en 26 september, 3, 10, 17 en 31 oktober en 7 november 2018. 
  • Tijd: 09.30-12.30 uur.

Docent

Docent van de module Geschiedenis is Chris Streefkerk. Hij is als docent-onderzoeker verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam | Archiefschool.

Kosten

De module kost 525,- euro.

Studiebelasting

Een module bestaat over het algemeen uit acht lessen verdeeld over een periode van tien weken. De gemiddelde studiebelasting per module is: 

  • 24 contacturen (8 lessen van 3 contacturen) 
  • 24 uren voorbereiding (gemiddeld voor de gehele module)
  • 4 uren voor de eindopdracht of eindtoets

Diploma

Het diploma Archiefassistent geeft aan dat de archiefassistent archivistische basiskennis en vaardigheden heeft verworven. De archiefassistent is in staat om taken op het gebied van dienstverlening en archiefbeheer in een breder kader te plaatsen. Hij voert zijn werk zelfstandig en servicegericht uit, met respect voor het archiefmateriaal dat hij beheert en beschikbaar stelt.

Toelatingseisen: werkzaam bij een archiefdienst

De opleiding Archiefassistent heeft een duidelijke instroomeis: de studenten dienen te werken bij een archiefdienst (gemeentearchief, stadsarchief of historisch centrum) of een erfgoedinstelling, die historische archieven beheren. De student Archiefassistent heeft een contract van minimaal 16 uur per week, als werknemer, als vrijwilliger of stagiaire of is gedetacheerd vanuit een re├»ntegratiebureau.   

De opleiding Archiefassistent en archiefpraktijk sluiten nauw bij elkaar aan. Per instelling kunnen maximaal twee medewerkers deelnemen aan een module. De opleiding is op mbo-niveau.

Voor alle duidelijkheid: de opleiding Archiefassistent is niet bedoeld voor medewerkers post en archief van bedrijven of overheden.

Leslocaties

De opleiding Archiefassistent wordt op verschillende plaatsen gegeven, overwegend in Amsterdam. Daarnaast wordt per module een of twee werkbezoeken aan een archiefinstelling gebracht. De locaties worden tijdig bekend gemaakt.

De huidige leslocaties zijn:

  • Benno Premselahuis (Hogeschool van Amsterdam)
  • Theo Thijssenhuis (Hogeschool van Amsterdam)
  • Aristo Zalen Amsterdam
Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 9 mei 2018