Hogeschool van Amsterdam

Archiefschool

Archiefassistent: module Materiële Zorg

Workshop

Archieven zijn aan verval onderhevig. Om ze duurzaam te kunnen bewaren, worden ze geconserveerd en zonodig gerestaureerd.

Programma

Als archiefassistent gaat u dagelijks om met veelsoortige archiefstukken en bent u mede verantwoordelijk voor hoe er met de bescheiden wordt omgesprongen.

 •     U geeft bezoekers aan de studiezaal advies over de juiste omgang met de aangevraagde stukken.
 •     U let op de materiële staat van de archieven en hun verpakking en zorgt voor de juiste conservering van archiefstukken.
 •     U leert behoudsproblemen te herkennen en krijgt kennis van verschillende soorten gegevensdragers, zoals perkament, papier, microfilm, cd-rom, digitaal.
 •     U leert diverse soorten schade aan archiefmateriaal (her)kennen en hoe u die kunt voorkomen.

Voor het duurzaam bewaren van archieven is een goed depotbeheer noodzakelijk. In deze module leert u welke wetten en regels, procedures en activiteiten ervoor zorgen dat de materiële staat van de documenten gewaarborgd blijft.

Data

 • Woensdagen
 • 2, 9 , 16, 23 en 30 mei, 6, 13 juni 2018. 
 • Tijd: 9.30-12.30 uur.

Studiebelasting

Een module bestaat over het algemeen uit acht lessen verdeeld over een periode van tien weken. De gemiddelde studiebelasting per module is: 

 • 24 contacturen (7 lessen van 3 contacturen) 
 • 24 uren voorbereiding (gemiddeld voor de gehele module)
 • 4 uren voor de eindopdracht of eindtoets

Diploma

Het diploma Archiefassistent geeft aan dat de archiefassistent archivistische basiskennis en vaardigheden heeft verworven. De archiefassistent is in staat om taken op het gebied van dienstverlening en archiefbeheer in een breder kader te plaatsen. Hij voert zijn werk zelfstandig en servicegericht uit, met respect voor het archiefmateriaal dat hij beheert en beschikbaar stelt.

Toelatingseisen: werkzaam bij een archiefdienst

De opleiding Archiefassistent heeft een duidelijke instroomeis: de studenten dienen te werken bij een archiefdienst (gemeentearchief, stadsarchief of historisch centrum) of een erfgoedinstelling, die historische archieven beheren. De student Archiefassistent heeft een contract van minimaal 16 uur per week, als werknemer, als vrijwilliger of stagiaire of is gedetacheerd vanuit een reïntegratiebureau.   

De opleiding Archiefassistent en archiefpraktijk sluiten nauw bij elkaar aan. Per instelling kunnen maximaal twee medewerkers deelnemen aan een module. De opleiding is op mbo-niveau.

Voor alle duidelijkheid: de opleiding Archiefassistent is niet bedoeld voor medewerkers post en archief van bedrijven of overheden.

Docenten

De docenten van de opleiding Archiefassistent zijn vakdeskundigen uit het archiefveld.
De docenten zijn Agnes Jonker, Maaike Lulofs, Chris Streefkerk, Christian van der Ven.

Leslocaties

De opleiding Archiefassistent wordt op verschillende plaatsen gegeven, overwegend in Amsterdam. Daarnaast wordt per module een of twee werkbezoeken aan een archiefinstelling gebracht. De locaties worden tijdig bekend gemaakt.

De huidige leslocaties zijn:

 • Benno Premselahuis (Hogeschool van Amsterdam)
 • Theo Thijssenhuis (Hogeschool van Amsterdam)
 • Aristo Zalen Amsterdam
Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 23 januari 2018